سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

پوشاندن پوست “گورخر” بر” خر” : قالیباف ” و ” نو اصولگرایان” نقش اصلاح طلبان را بازی خواهند کرد .

 

قالیباف : طبقه متوسط و محرومان ، صاحبان اصلی انقلاب هستند .

  چند تفکیک دقیق معنایی :

      -چهارپایی به نام ” خر ” هر چند زمخت و باصطلاح   بی قواره است ، اما سودمندی آن بیشتر است و در مقابل ” گورخر ” با آن هیکل شکیل و آن خطوط مورب سیاه و سفید زیباست اما جز بحال خود هیچ سودی  بحال ابناء بشر ندارد .در مثل مناقشه نیست و سودمندی ” اصولگرایان ” به مانند سودمندی ” خر ” و زیبایی ظاهر ” گورخر ” نیز به تظاهرات مدرن و ادعای تجدد ” اصلاح طلبان ” شبیه است که هیج سودی بحال مردم ایران نداشته وندارد . قالیباف اما بر آنست که نقش اصولگرایی خود را که سود مندی به زمختی ” خر ” دارد با عشوه های تجدد طلبی و مدرن بودن اصلاح طلبان و سید خندان ترکیب کرده و اصولگرایانی بوجود آورد که بدنبال بر آوردن خواسته های ” اقشار متوسط است و این بخودی خود مانند ” گردکان بر گنبد ” است و همان تمثیل ” پوشاندن پوست خر بر گورخر را به ذهن می آورد .

نو اصولگرایان کدام گرایش اجتماعی را نمایندگی می کنند ؟

   – نواصولگرایان گرایش جدیدی در میان اصولگرایان است که سعی دارد طبقه جدید و اقشار مرفه پیدا شده ناشی از غارت انقلابیون ولایی و اصلاح طلب وجبهه پایداری ها و حزب اللهی های عدالت محور را وارد باشگاه ، اقشار مرفه و نیمه مرفه بازمانده از دوران  قبل از انقلاب  ” کرده و نوعی آشتی میان آنان ، فرهنگ ، ادبیات ، موسیقی و شعائرشان بوجود آورد .

  – اصلاح طلبان امروز  بخشی از سرکوبگرترین نیروهای انقلاب اسلامی  روزهای اول انقلاب  بودند که گاها ” خمینی ” را به حرکات افراطی و چپ روانه وامی داشتند ، از یاد نبریم که همین اصلاح طلبان امروزی بودند که خمینی را ” پس از اینکه سفارت آمریکا را اشغال کردند به اتخاذ اصطلاح ابلهانه ای به نام ” انقلاب دوم واداشتند و در پی این اشغال روند قلع و قمع دیگر نیروهای سیاسی- اجتماعی کشورنیز شروع شد . همین آقایان محترم ! بسیار زود صاحب سرمایه و مال و منال شده و پای در راه اقشار متوسط پدید آمده در زمان ” شاه ” نهاده و آهسته آهسته به فکر قرائت لیبرالی از سیاست ، و زندگی و جهان بینی افتاده و بطور طبیعی ، گرایشات آخوندهای مشروطه چی در مقابل آخوندهای مشروعه چی را برگزیده و راه اصلاح طلبهای دینی زمان مشروطه را برگزیده واز نظر سیاسی  نام اصلاح طلب و از نظر فکری نام نواندیش دینی برخود نهادند.  اقشار متوسط هم در این میان ترسان از توحش حزب اللهی های انقلابی اسلامی ، به اصلاح طلبان که اکنون دیگر آبی بزیر پوستشان رفته بود و بقول ” مخملباف ” آنروزها ” حرامخوری را خوشمزه دیده بودند ” و انقلاب را اخ دانسته و سونا و سفر خارج و گرین کارت را مناسب حال خود میدیدند پناه آوردند . ماه عسل اصلاح طلبان و اقشار متوسط ، موجب رای 20 میلیونی ” سید محمد خاتمی ” شده و تا انتخاب ” احمدی نژاد ” به ریاست جمهوری ادامه یافت و بعد از آن بود که ” سپاه ” ، ” خامنه ای ” و اصولگرایان دریافتند که ادامه نزدیکی میان این دو اصل نظام  و انقلاب اسلامی را بخطر می اندازد و درست از سال 1384 قلع و قمع علنی اصلاح طلبان و بدنه اجتماعی آنان که متشکل از اقشار متوسط با گرایش فرهنگی سکولار و مذهبی و حتی طرفداران نظام سابق بودند شروع شد . و از سال 1392، اطلاعات سپاه بر آن شد تا با حرکتی همه جانبه از برخوردهای امنیتی و انتظامی و تولید فیلم وسریال  بدنه اجتماعی  اصلاح طلبان رااز آنان جدا کند .  پروسه ای که طی آن ” ج.ا.” تصمیم به جدا کردن اقشار متوسط از اصلاح طلبان را گرفت در این جاشرح داده ام .

 قالیباف ، اکنون سعی دارد ، با نام ” نو اصولگرا ” شکل جدیدی از اصلاح طلبی با هدف جذب اقشار متوسط ترسانده شده از اصلاح طلبان را طرح و اجرایی کند  که می توان نام آنرا ” اصلاح طلب ولایی ” نام نهاد .

اصلاح طلب ولایی یعنی اینکه اصلاح طلبی که در خدمت اقا باشد ، انتقاد نداشته باشد ، اگر مذهبی هم نیست عرقش را بخورد ، می تواند کمی تا قسمتی بد حجاب باشد والبته و از همه مهمتر  با سیاست هم کارنداشته باشد و این همان تیپ شخصیتی ای  بود که ساواک می خواست  از اقشار متوسط  در زمان آن خدا بیامر بسازد که در ادبیات سیاسی قبل از انقلاب وآن زمان به ” چوخ بختیار ” معروف بودند .

قالیباف نیز در هیئت نماینده این اقشار مانند ” خری ” است که پوست “گورخر ” بر خود پوشانده باشد . نه این اقشار اخته شده فایده ای برای خود و جامعه خود  دارند و نه از زیبایی گورخر و بار کشی خر اثری باقی مانده است . ادعای ما بر این موضوع مستند به جمله معنی داری است که قالیباف در سخنرانی خود در نطق پیش از دستور خود در اولین جلسه ” مجلس گفت :

 قالیباف : توجه ویژه به عدالت با اولویت دادن به محرومین و مستضعفین و همچنین طبقه متوسط که صاحبان اصلی انقلاب هستند و خواهند بود

مدتها بود که اقشار متوسط ومرفه و اصلاح طلبان را بعنوان بز گر گله جامعه و تمدن اسلامی ، با زندان می کردند و یا هرچه اسامی شخصیتهای منفی فیلم و سریال و قصه بود از اسامی مورد علاقه این بخش از جامعه انتخاب می شد ، چه شد که اکنون اینان در کنار محرومین بعنوان صاحبان اصلی انقلاب معرفی می شوند ؟ بنظر میرسد این موضعگیری جدید به دلائل زیر باشد :

       -” خامنه ای ” و ” سپاه ” در عرصه سیاست از نعل خر مرده هم نمی گذرند ، چه شده که انقلاب اسلامی را به طبقه متوسط هم شوهر میدهند ، این بذل و بخشش از روی خیر خواهی نیست و بقول معروف: خر را به عروسی  نمی برند مگر برای بارکشی … بخش مهمی از نقدینگی در دست این اقشار است و رژیم خواهان بهره گیری از این پولهای نقد و حتی اسکناس است که عموما در دست این تیپ از مردم است واکنون باید مورد احترام و تکریم قرار گیرند  . باید به اشکال مختلف این پولها از دست این بخش از مردم به شکل پیش فروش سکه و خود رو وسهام شرکتها بیرون کشیده شود ، پس باید مورد تکریم قرار گیرند و یکشبه صاحب انقلاب شوند .

    – ” خامنه ای و سپاه” بر انند که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان را از صحنه های اصلی قدرت حذف کنند و قبل از آن باید نیروهایی را که جبهه اعتدال و اصلاح از انان نیرو می گیرد ، بترسانند، ( با دستگیری زنان ، دانشجویان ، روزنامه نگاران و وکلای معترض ) ، تشویق کنند : با نشان دادن امکان سرمایه گذاری و آن چیزی که قالیباف در سخنرانی اش ” مردمی کردن اقتصاد ” نامید ، تحمیق کند : که گویا اصلاح طلب و دموکرات و ملی همه فریب خلق هستند و به مملکت خائن و وطنفروش وخلاصه هر چی صفت بد است متعلق به غیر حزب اللهی هاست که این هدف از طریق تولید وفیلم و سریالهای جهت داربا هدف ” سرکوب نرم طبقه متوسط ” یا همان تحمیق آنان بدست میآید .

از دیگر سو تحریمها و اشتباهات اپوزیسیون شیفته ” ترامپ ” نیز به تبلیغات “ج.ا.” که گویا اپوزیسیون و فعالان آن مشتی وابسته به خارجی و طرفدار حمله احنبی به خاک ایران است ، دامن زده و زمینه تحمیق اقشار متوسط و مرفه را بازهم بیشتر فراهم میاورد .

در اینده ای نه چندان دور روشن خواهد شد که طبقه متوسط و مرفه که قالیباف در “ولایی ”  کردن آنانست ، ” قالیباف را در خود حل خواهند کرد و یا این اقشار نیز “حزب اللهی شده ” و شکل دیگری از “چوخ بختیار ” در فضای سیاسی اجتماعی کشورشکل خواهد گرفت .

 اما معمولا در چنین وحدت های خائنانه ای هیچکدام از طرفین طرفی نخواهند بست و نتیجه به قیل و قال وکشمکش منجر خواهد شد که احتمالا اولین نمودهای آن در زیان های عظیم مالی کسانی که پول خود را در اختیار بنگاههای مختلف سرمایه گذاری دولتی و شبه دولتی قرارداده اند ، بروز خواهد کرد و آنگاه خدا بداد دو طرف برسد ، مگر در قضیه ورشکستگی صندوقهای قرضالحسنه کسی بداد ، سرمایه گذاران خرد رسید ؟ اینبار هم همان خواهد شد .

 

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: