سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

گفته بودیم که ؛ اپوزیسیون سلطنت طلب ُ نفوذ پذیر هستند : حدسهایی درباره دستگیری «جمشید شارمهد »

_трест

معرفی عملیات نفوذ ؛ ترست ؛ اجرا شده در 1921- ساخته شده در 1967 شوروی

توضیح چند عبارت کلیدی :‌

اپوزیسیون :‌ ُ منظور از « اپوزیسیون» در این نوشته که اکنون و بعد از دومین دستگیری ُ سایه ترورو ترس بر فرازسرشان سایه افکنده آن بخش از اپوزیسیون است  که فارغ از  نگرش ارزش داورانه و یا تحلیل اینکه اتکا به کمک های آمریکا برای مبارزه با حکومت خوب یا بد است ُ خائنانه است یا نه ؛ساکن آمریکا و متکی به کمکهای همه جانبه آمریکا است . از یاد نبریم بخشی از مردم ما هم با دخالت آمریکا در امر مبارزه با «ج.ا.» موافق هستند وهمین بخش از اپوزیسیون که عموما ساکن آمریکا هستند این گرایش را نمایندگی می کنند . موضوع مهم اینستکه این اپوزیسیون در معادلات آمریکا در حد کارت بازی و نه عامل تعیین کننده سیاست های کاخ سفید نسبت به «ج.ا.» هستند

به هر حال از یاد نباید برد که بساری از افراد فعال ایرانی  در اندیشکده های آمریکایی مشورت دهنده به مقامات آمریکا معمولا از دل همین بخش از اپوزیسیون بر آمده و یا بیشترین تاثیر پذیری را از این بخش از اپوزیسیون دارند .

با توجه به امکاناتی که همین همراهی با آمریکا برای ایندسته از ایرانیان و آن بخش از اپوزیسیون  بوجود می آورد ُ اینان از امتیازات بسیار در حوزه رسانه ای و تبلیغاتی برخوردار بوده ومعمولا در شبکه های اجتماعی نیز مورد حمایت آشکار وپنهان مقامات آمریکایی قرار می گیرند . امکاناتی که رسانه های تاثیر گذار و پر مخاطب مانند : منو تو ؛ ایران اینترنشنال ُ رادیو فردا و صدای آمریکا در اختیار طرفدران نظام سابق و یا اصلاح طلبان طرفدار عبور مسالمت آمیز (و به کمک جنبشهای اجتماعی طبقه متوسط ) می گذارند بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه هستند .

البته از یاد نبریم آمریکایی ها خود؛ از این بخش از دورگه های سیاسی  که با آمریکا همکاری می کنند والبته از هر ملتی هم در میان چنین افرادی پیدا می شود بعنوان « حرامزاده های خودمان » نام میبرند .

نفو‌ذپذیری :در موارد مختلف اثبات شده که بخش سلطنت طلب اپوزیسیون «ج.ا.» با توجه به نداشتن سابقه کار تشکیلاتی و نداشتن انگیزه های قوی مبارزاتی ُ بسیار زود فریب عوامل نفوذی رژیم را را خورده وتمام اطلاعات خود را در اختیار عوامل اطلاعاتی نفوذی گذشاته وموجب دستگیرشدن هواداران خود و بی اعتمادی به همه مبارزان ضد رزیم می شوند . (نمونه اسماعیل مدحی ؛ روح الله زم و اکنون جمشید شارمهد )

سابقه نفود و دستگیری فعالان اپوزیسیونی :‌

 دستگیری « روح الله زم»‌ که مجموعه خبر رسانی وی از همان ابتدا ؛ تا به انتها متکی به کمکهای  خبری بخشی از دستگاههای اطلاعاتی نظام بود و مسائلی که در پی این دستگیری مطرح شد نشان داد که  تحرکات ؛ زم ؛ از ابتدا تحت کنترل و رصد سازمان اطلاعت سپاه بود و تشکیلات آمد نیوز و بخصوص کانال پر عضو تلگرام آن قطعا تحت کنترل «سپاه » بوده است . از یاد نبریم که این کانال تلگرامی نقش مهمی در تظاهرات سال 96 بازی کرده و بنظر میرسد که مقامات انتظامی – اطلاعاتی رژیم از طریق این کانال عملیاتی در بدام انداختن مبارزان و معترضین و حتی تعیین شعارها داشته و با کنترل تماس فعالین اعتراضات در سال 1396 ُ توانستند به شبکه فعلان تظاهرات نفوذ ؛ بر تعیین شعارهای آنان تاثیر و نهایتا همین شبکه های ابتدایی را هم متلاشی کنند .

«سایت کاوه فرزند ملت » از همان ابتدا ُ زمانیکه تحلیلگران مشهور به نزدیکی به دولتهای حاشیه « خلیج فارس » و یا کیهان لندن و شبکه خبری بیان ُاز وی حمایت میکردند ؛ همگان را از نزدیکی به «زم » برحذرداشته و وی را مشکوک و غیرقابل اعتماد اعلامکرده بودیم.

دو حدس عمده در باره دستگیری «زم »‌:

اینکه به وی گفته شده که به عراق بیاید تا 2 میلیون دلار پول تحویل بگیرد اساسا ضد اطلاعاتی بود که از جانب خود رژیم مطرح شد تا از یکسو پخمه بودن این بخش از اپوزیسیون را برخ آنها بکشد واز دیگر سوبه مخالفان نظام یک ضربه حیثیتی بزند و کاملا دروغ بود. با توجه به حضور کنسول دولت فرانسه در روز دستگیری «زم »‌در کرکوک و شایعات مبتنی بر تحویل وی به ایران در آن شهر و آزادی یک زندانی فرانسوی (رولاند مارشال ) چند ماه بعد از ایران میتوان احتمال معاوضه و معامله میان  فرانسه و ایران را مطرح کرد  ُ بخصوص که «اتحادیه اروپا » از اپوزیسیون متمایل به عربستان سعودی و‌امریکا (ترامپ) دل خوشی ندارد .

احتمال دوم نفوذ عوامل اطلاعات به سیستم ساده و ابتدایی آمدنیوز و اینکه مشاوران مورد اعتماد وی که قطعا مامور «اطلاعات سپاه »‌ بوده اند به وی نیز مانند  نمونه ( فرود فولادوند- فتح الله منوچهری ) گفته باشند که جمعی از مقامات حکومتی و اصلاح طلبان  آماده قیام و کودتا بر علیه نظام بوده ودر روز موعود به عراق می آیند تا با وی مشورت و …. نمایند و….و زم را که فردی ساده بود براحتی بدام افتاده و با پای خود به قتلگاه برده  باشند .

بخش سلطنت طلب اپوزیسیون متشکل از افرادی هستند  که هیچگاه سابقه کار تشکیلاتی نداشته اند . قبلا نیز در مورد ؛ مدحی ؛ مامور وزارت اطلاعات نشان داده بودند که نفوذ پذیر ؛ ساده دل  هستند و براحتی گول خورده و جوانان بسیاری را که به اینها اعتماد می کنند ُ با خود بزرگ بینی های خودتحویل سیستمهای اطلاعاتی رژیم می دهد .

حدسهایی در باره دستگیری« جمشید شارمهد»

 ما در نوشته های قبل نیز هشدار داده بودیم که اپوزیسیون سلطنت طلب بشدت غیر قابل اعتماد بوده و با توجه به نفوذپذیر بودنشان هرگونه نزدیکی به آنان قطعا موجب دستگیری  و شکست اقدامات مبارزانی خواهد بود که به این بخش از اپوزیسیون اعتماد می کنند . نمونه اقدام امضای 14 نفروهماهنگی های اولیه این افراد از جمله « نوری زاد»‌ با رسانه های سلطنت طلب و دستگیری و شکست آن اقدام ؛ نمونه بارز اشتباهاتی از این دست است .

در سطور آینده اثبات خواهیم کرد که دستگیری ؛ شارمهد ؛ نیز از طریق « نفوذ» صورت گرفته است و برخلاف ادعاهای ؛خانم «‌رزیتا منطقی » که گویا ؛ شارمهد ؛ خود عامل رژیم بوده ؛ باید به این واقعیت اذعان کرد که توان اطلاعاتی رژیم در برخورد با اپوزیسیون سلطنت طلب بسیا بالا و قادر به اجرای پروژه های نفوذ در این بخش از مخالفان خود و بدام انداختن افرادی است که به این گروهها بپیوندند و افرادی که از داخل و یا خارج از کشور به گروههای سلطنت طلب نزدیک می شوند باید بدانند که باحتمال قوی و براحتی مورد رصد نیروهای اطلاعاتی رژیم قرار گرفته و بزودی دستگیر می شوند . این احتمال در مورد نیروهای مدعی ( اصلاح طلبی ) نیز به همین شدت وجود دارد

«اطلاعات سپاه» پروژه نفوذ را از سیستم های اطلاعاتی شوروی آموخته است :‌

به یک نمونه از عملیات نفوذ سیستم امنیتی و اطلاعاتی دولت شوروی به دوسازمان مطرح سلطنت طلب روس نگاهی بکنیم :‌

در سال 1921 «ان.کا.و.د- کمیساریای خلق در امور داخلی » – تصمیم به تجهیز وکمک به سازماندهی دو گروه قوی موجود سلطنت طلبان روس مستقر در برلین و پاریس با نامهای « شورای عالی سلطنت طلبان WMS» و « اتحادیه نیروهای مشترک روسیه به منظور نفوذ در میان سلطنت طلبان روس و تاثیر گذاری بر سیاستهای دولتهای متخاصم مرتبط با این گروههای اپوزیسیونی گرفت .

برای شروع ابتدا یک زندانی سابق سلطنت طلب  و ملی گرای افراطی  به نام «الکساندر یاکوشف»‌ را در نظر گرفته و با تهدید به دستگیری دوباره وتحریک احساسات ملی گرایانه وی ُ اورا به همکاری بر علیه سلطنت طلبان به مرکزیت پاریس و برلن متقاعد می کنند  و بعد از آن تمامی تحرکات وی را زیر نظر گرفته و ارتباطات وی را بوسیله بعضی از زندانیان سلطنت طلب که آکنون دیگر بخدمت «ان.ک.و.د» در آمده بودند تنظیم کرده وشروع به شناسایی افرادی که «الکساندر » با آنها تماس می گیرد کرده و این پروژه که تحت نام رمز « ترست – در روسی به معنای اعتماد »‌ نامگذاری می شود  را حتی تاکشاندن جاسوس معروف انگلیسی «سیدنی رایلی » که مسئول امور دولت شوروی در سازمان ضد جاسوسی بریتانیا بود بداخل کشور و دستگیر کردن وی به شکل اینکه گویا بطور اتفاقی در یک درگیری در مرز کشته شده است ُ اجرا کردند  ونهایتا هم «سیدنی» در زیر شکنجه کشته شد .

 سازمان ضد جاسوسی وقت اتحاد شوروی ُ از طریق همین تشکیلات توانست اذهان دولتمردان انگلیس را به این شکل ار انجام هر گونه حمله به «شوروی » باز دارد که گویا یک تشکیلات قوی سلطنت طلب در داخل شوروی وجود دارد و آنها بزودی کار دولت بلشویکها را تمام می کنند . این سازمان تحت کنترل «دزرژینسکی » مقام اطلاعاتی شوروی عمل کرده و چنان در نفوذ به درون سازمانهای مخالف داخل و خارج دولت شوروی نفوذ کرده بود که حتی برای آنان در داخل و خارج کنگره تشکیل و با تهیه پاسپورتهای جعلی  آنان را به داخل کشور آورده و به اشکال غیر مستقیم تخلیه اطلاعاتی می کرد . دادن اطلاعات غلط به اپوزیسیون ُ؛ بی ابرو کردن آنان ُ دستگیری و دادن خطوط غلط عملیاتی به آنان از شگردهای «ان.ک.و.د» بود. در سال 1967 یک سریال از این عملیات و با همین نام ساخته که مجموعه عملیات « ترست »‌در آن بازسازی شده است .

 با دیدن چنین تاریخچه ای است که اکنون می توان به گویا فرار بی درد سر بعضی از زندانیان از مرزها و یا حتی از فرودگاه و بصورت رسمی شناخت پیدا کرد ُ چگونه است که بعضی از زندانیان حتی یکروز هم اجازه مرخصی پیدا نمی کنند وبعضی گویا به مرخصی آمده و بعد براحتی به ترکیه و از انجا به آمریکا و کانادا راه یافته و بسرعت در کنار مقامات عالیرتبه آمریکایی پدیدارمیشوند .چنین نمونه هایی یا بطور مستقیم با اطلاعات سپاه ارتباط داشته و با کمک آنها گویا از کشور فرار کرده اند و یا بدون اینکه خود بدانند به وسیله اجرای سیاستی معین از سوی نظام تبدیل شده اند . مثلا درچند سال اخیر رژیم بشدت نیاز داشته که فکر حمله نظامی به ایران را از ذهن  مقامات کاخ سفید خارج کند ؛‌طبیعتا هر عاملی  که ولو با امید دادن به مقامات آمریکا که یک جنبش مدنی قوی آمده شورش بوده ُ آنان را از فکر حمله نظامی به ایران منصرف کند ُ در حقیقت بنفع رژیم عمل کرده است هرچند که بسیاری از ما ایرانیان هم از وقوع نیافتن حمله به کشورمان خوشحال بوده ایم ُ

در صورت قبول این فرض ُ رژیم در مواردی خود به بعضی نافرمانی های مدنی و یا حتی بعضی تظاهرات خشونت آمیز دامن زده تا کشورها وسازمانهای جاسوسی کشورهای متخاصم خود را به این نتیجه برساند که کار رژیم تمام است و بزودی سرنگون می شود ونیازی به تحرکات نظامی بر علیه این ٰژیم لرزان ! نیست . بنابراین رژیم از آزادی آن زندانی که اگر در ایران بود وبال گردنش بود و اکنون در آمریکا فریاد مخالفت با هر گونه حمله نظامی را در تمام سازمانهای بین المللی بصدا در می آورد بیشتر سود برده است !‌ اینست آن اشکال پیچیده نفوذ فوق امنیتی نه تنها در میان اپوزیسیون که حتی تا حد مشاوران مقامات آمریکا و در جهت تامین بیخطری هر چه بیشتر برای بقای رژیم اسلامی !‌ اکنون می توان فهمید که رژیم تا حد معین و کنترل شده ای به مبارزات ماجراجویانه مدنی ( که بسیار مورد توجه طرفداران راه اندازی انقلاب مخملی در ایران قرار دارد) دامن زده است تا مقامات آمریکایی را به این نتیجه برساند که جنبش قوی مدنی با پتانسیل براندازی در کشور فعال است ُ دامن زدن به بعضی از مبارزات ضد حجاب از سوی زنان متعلق به اقشار متوسط و مرفه نه تنها خطری برای رژیم نداشته که ضمن جلب توجه کشورهای متخاصم ج.ا. به این سری اقدامات کنترل شده ُ دروحدت بخشی به اقشار محافظه کار اجتماعی مانند بازار ُ اقشار سنتی ُ سپاهیان پاسدار نیز نقش مهمی بازی کرده است از جمله این اقدامات نیز می توان به سر داده شدن شعار بنفع نظام سابق وجاوید شاه گفتن نیز اشاره کرد . رژیم با این سلسله اقدامات ضد اطلاعاتی سعی دارد مقامات آمریکا را به این نتیجه برساند که سلطنت طلبها دارای ظرفیت کافی برای سرنگون کردن هستند ؛ تا آمریکا تمام حمایت خود از اپوزیسیون را بر روی این گروه که از سوی اطلاعات رژیم قابل نفوذ هستند بگذارد و این برنامه پیچیده «اطلاعات سپاه» در برخورد با اپوزیسیون بوده است . در این باره قبلا نیز نوشته بودم و سیر حوادث و دستگیری «زم » و اکنون «شار مهد » این احتمال را بازهم قویتر می کند .

در این باره بیشتر بخوانید 

و بدینسان “ترامپ” و ” رضا پهلوی ” به دام ” اطلاعات سپاه ” افتادند

یاممکن است  فردی که در جمهوری اسلامی زندانی بوده و بعد در میان حیرت همگان از آمریکا سر در آورده و ملازم بعضی از سیاستمداران آمریکایی شده و اتفاقا از سیاستهای بسیار افراطی هم بر علیه «ج.ا.» دم میزند و مدعی داشتن یک سازمان مخفی در ایران با اعضای دهها هزار نفری در شبکه های اجتماعی است ُ  ( می تواند با کمک شناسه های -فیک – خود ماموران اطلاعات شکل گرفته باشد ) ُ خود بطور مستقیم و یا غیر مستقیم ُ عامل اجرای سیاستهای نظام درست در زیر سبیل کاخ سفید و اسرائیل و …. باشد ! 

در غیر اینصورت چرا اینهمه سازمان و افراد و شورا و سامانه حتی نتوانسته اند یک حرکت 1000 نفری بر علیه رژیم راه بیندازند ؛ جنبه امنیتی فقدان وحدت اپوزیسیون با مردم و حرکات اعتراضی را باید در «پروژه نفوذ » جست .

و اکنون و بعد از این مقدمه :‌شقوق محتمل در باره دستگیری « جمشید شارمهد »‌

یکی از کسانیکه بعد از اعلام دستگیری « شار مهد » در این باره در صفحه فیسبوک خود نوشت «سعید ملک پور» بود . وی که ساکن کانادا بود  در سال 1386 -2007از کانادا به ایران بازگشت ( احتمالا خود طی یک عملیات فریب به ایران کشانده شد )‌به جرم اداره سایتهای پورنوگرافیک دستگیر ؛ ابتدا به اعدام و سپس بدون اظلاع رسانی در باره سرنوشت قضایی پرونده ؛ وی بمدت 11 سال در زندان بسر برد و در سال 1388 با آمدن بمرخصی ُ از ایران گریخته و به کانادا بازگشت .

 «ملک پور » بعد از دستگیر ی «شارمهد» در صفحه فیسبوک خود نوشت :‌

جمشید شارمهد و خرزوخان

قبلا هم نوشتم باز هم مینویسم، اواخر سال ۸۷ یک نفر از هکرهای گروه آشیانه به اسم کوچک رامین در بند انفرادی اطلاعات سپاه، سلول روبروی من بود، برخورد خوبی با اون میشد و هر روز اون رو به دفتر فنی اطلاعات سپاه واقع در اقدسیه تهران میبردند، من رو هم گاهی برای بازجویی، فیلم برداری و یا کتک زدن به اونجا میبردند، در یکی از دفعاتی که به اونجا برده شدم به صورت خیلی اتفاقی متوجه شدم، وبسایتی به اسم تندر در اون دفتر طراحی و اداره میشه و همین رامین مسئول شناسایی ویزیتورها و کسایی بود که از اون سایت بازدید میکردند و یا تماس میگرفتند!!! اون زمان سواد سایبری بچه های اطلاعات سپاه در حدی نبود که خودشون قادر به این کارها باشند، البته اعضای گروه آشیانه بعدها مجبور به جذب در سپاه شدند و الان خودشون سپاهی هستند. من نمیدونستم تندر چیه تا اینکه زمستان ۸۸ زمانیکه در بند ۳۵۰ بودم، یه روز یه نفر جدید الورود دادند به اتاق ما، ازش پرسیدم چرا گرفتنت، گفت من رفتم سایت تندر براشون کامنت گذاشتم فرداش منو گرفتن، پرسیدم تندر چیه گفت سایت رسمی گروه نظامی انجمن پادشاهی ایران!!!!
چیزی که من فهمیدم بعد دستگیری یا کشته شدن فرود فولادوند اطلاعات سپاه که اون زمان همکاری تنگاتنگی با وزارت اطلاعات داشت گروه تندر رو کنترل میکرد، هر از چند گاهی چند نفر از جذب شدگان به این گروه رو هم که بدون اینکه خودشون بدونند، در اصل جذب نیروهای اطلاعات سپاه شدند، رو دستگیر میکنند، چند نفری رو هم بعد از شکنجه و وادار کردن به اعتراف به عملیات مسلحانه اعدام کردند و یکی از این بچه ها هم در زندان بر اثر اعتصاب غذا فوت کرد، متاسفانه خیلی ها قربانی این پروژه کثیف شدند، هدف این پروژه هم مشخصا قدرتمند نشون دادن سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دستگیری نیروهای مسلح اپوزیسیون بود، جدیدا یه بدبخت دیگه رو که احتمالا مدتها پیش جذب سپاه شده بود و کلی باهاش بازی کرده بودند رو دستگیر کردند و احتمالا به زودی به یک سری عملیات تروریستی خیالی اعتراف میکنه !!!!!! اقتدار سید علی خامنه ای در همین حد بیشتر نیست، این از کارهای اطلاعاتی شون و اون هم مانور نظامی مسخره ای که توش ماکت ناو امریکایی رو با رشادت و قدرت تمام غرق کردند!!!! جنگ با خرزو خان!!!!

 

 وی که احتمالا  خود نیز با مقامات اطلاعاتی نظام و در حوزه طراحی سایت و امور کامپیوتری همکاری می کرده است از طراحی سایت «تندر » سایت متعلق به « انجمن پادشاهی ایران ) توسط مقامات اطلاعات سپاه حرف میزند . با توجه به این ادعا که چندان هم دور از ذهن نیست ُ

شق محتمل اینستکه «جمشید شارمهد» نیز بعد از دستگیری رهبر «انجمن پادشاهی »‌ خود نیز دچار عملیات فریب نیروهای اطلاعاتی شده باشد و ماموران اطلاعات سپاه با معرفی خود به وی بعنوان هواداران « انجمن »‌ ُ وی را بتدریج تخلیه اطلاعاتی کرده باشند ُ تعدادی هوادار نیز که با وی در ارتباط بوده اند و همچنین عملیات احتمالی این هواداران را شناسایی و بعد هم تحت عنوان ملاقات ضروری با فرماندهان انجمن در مرز ایران و عمان !‌ وی را به آن منطقه کشانده و وی را دستگیر کرده باشند و اکنون هم وی به منبع اطلاعات بسیار خوبی برای شناخت ارتباطات اپوزیسیون سلطنت طلب با کشورهای مرتبط با امور ایران و «ج.ا.»‌ تبدیل شده باشد .

 از مجموعه عملیات نفوذ که تا کنون و توسط سیستم اطلاعاتی «ج.ا.» به اجرا در آمده است می توان این نتایج را گرفت :

  • از هرگونه شبکه سازی ؛ در ارتباط قرار دادن افراد حقیقی و سازماندهی فعالان حرکت های اعتراضی و مدنی و بخصوص اعتصابی از طریق روابط و آشنایی های مجازی جدا پرهیز کنید .
  • از شرکت کردن در نظرخواهی هایی که در شبکه اجتماعی تنظیم شده و از شما خواهان نشان دادن سایر افراد فعال در شبکه های اجتماعی که مورد علاقه شما هستند خودداری نمایید .
  • از ابراز نظر حتی با شناسه غیر واقعی زیر ویدیو ها ی تهیه شده توسط رسانه هایی که حتی در ظاهر مخالف رژیم حرف میزنند خود داری نمایید . چند تن از کسانی که در ارتباط با « انجمن پادشاهی » تندر دستگیر شده بودند از طریق وارد شدن به سایت « تندر » مورد شناسایی قرار گرفته بودند .
  • ویژگی های سایت ها ورسانه های مشکوک :
  • داشتن مواضع افراطی ضد مذهب ؛ مواضع افراطی دفاع از خاندان پهلوی و برخوردهای شدید بر علیه دیگر گروههای اپوزیسیونی

— به نقد کشیدن سیاستهای رژیم  اما حفظ موضع خاکستری نسبت به نظام ُ  : یک رسانه باید شناسنامه سیاسی داشته باشد ِ برانداز ُ اصلاح طلب ؛‌ سلطنت طلب ؛ حزب اللهی ؛ چپ گراُ ملی گرا و….داشتن این موضع که گویا یک رسانه ؛ یک کانال یوتیوب فعال فقط برای روشنگری کار می کند جز درمورد افراد شناخته شده اپوزیسیون ُ و یا رسانه های بین المللی ؛ پذیرفته نیست ومشکوک است یک نمونه چنین رسانه های مشکوکی را می توان کانال یوتیوب « پشت پرده» دانست که در این باره بارها نوشته ایم و باید از اعتماد به گردانندگان آن جدا احتراز کرد .

 با امید به آزادی همه زندانیان و از جمله « روح الله زم » و « جمشید شارمهد »‌ و اینکه فارغ از تفکرات سیاسی و یا روشهای مبارزاتی آنان ِ؛ این دو؛ اکنون ؛ازاولیه ترین حقوق قضایی خود برخوردارنبوده و تحت شدیدترین شکنجه های قرون وسطایی قرار دارند .

 

malekpour

Tagged as: , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: