سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

بازی شطرنج « روح الله زم » با گوریل به قتل جانخراش وی انجامید

 

با گوریل نمی توان شطرنج بازی کرد ، این جمله ساده قاعده مبارزه با رژیم های سرکوبگر را بیان می کند .در  مبارزه با « نظام ولایی » حاکم بر ایران نباید فراموش کرد که انگیزه مبارزاتی شرط لازم اما نه کافی است . بعد از داشتن انگیزه قوی ، مجهز بودن وبه اصول مبارزه با رژیمهای «سرکوبگر» (عام ) ، رژیمهای « توتالیتر »‌ ، (خاص) و رژیمهای مجهز به حمایت توده ای « ویژه »  از شروط دیگر موفق شدن در چنین مبازه ای است و « روح الله » به هیچکدام از این تجربیات دسترسی نداشت و کرکسان ولایت ، تن و بدن وی را بدندان کشیده و پاره پاره کردند . روح الله زم تجربیات خود را از اصلاح طلبان گرفته بود که هیچکدام آنها هم تجربه ای در مبارزه با رژیمهای سرکوبگر نداشته و حداکثر حرفشان عبور بدون خشونت از نظام است که از ، عبث بود آن از سال 1378 تا کنون بر همگان روش شده است . روح الله وقتی که به خارج هم  آمد در بهترین حالت با رسانه « بیان » و« کیهان لندن » و امثا لهم دمخور شد که اینان خود هیچ تجربه و موفقیتی در مبارزه با « ج.ا» نداشته سهل است که اساسا صاحب گفتمانی برای سازماندهی یک مبارزه جانانه بر علیه « ج.ا.» نیستند . اصلاح طلبان و بیان و…. و از آنسو عناصر نفو‌ذی « اطلاعات سپاه » ، « روح الله » را برای اجرای بازی های خود به میانه میدانی پرتاب کردند که وی هیچ اطلاعاتی از قاعده بازی آن میدان نداشت . روح الله به مانند « بره » وارد بیشه ای شد که گرگان گرسنه در آن جولان میدادند و او نمیدانست که «عرصه سیاست در ایران بیشه گرگان گرسنه است و عرصه ای است که پدر بر پسر خود رحم روا نمی دارد

اعدام نه …قتل جنایتکارانه

در این موضوع شکی نیست که که در همه دولتهای مدرن ، حکومت  برای اجرا و گرداندن امور ، حق اعمال خشونت  را دارد . بنابراین وقتی که حکومتی مفروض  ،‌ تظاهر کنندگان را سرکوب و یا یک زندانی را اعدام می کند،  اعتراض منتقدین به شیوه اجرای حکم و هیچکس در حق انحصاری حکومت  شک ندارد . اما همین اعمال انحصاری خشونت اگر با معیارهای عمومی حقوق بشری مانند حق برخورداری از دادرسی عادلانه  ودر مورد محکومین به اعدام داشتن وکیل انتخابی و… سازگار نباشد و یا در جریان باز پرسی شکنجه های طاقت فرسا بر وی اعمال شده باشد  دیگر نمی توان  این خشونت ها را اعمال حق انحصاری خشونت از سوی حکومت دانست و بر همین اساس هم ، میتوان عموم محاکمات برگزار شده در « ج.ا» را غیر قانونی و کسانی را که تحت عنوان « اعدام » کشته شده اند نه محکومین به اعدام که آنانرا مقتول نامید  بر همین اساس هم ، آنچه که بر « روح الله زم » گذشت نه « اعدام » که باید آنرا « قتل » نامید

 

به کوی  عشق منه بی دلیل راه قدم !‌

اشتباهات اساسی «زم » که به قتل جانخراش وی انجامید

الف :  بازی میان جناح های مختلف حکومتی !

تبار فکری « زم » به اصلاح طلبان می رسید ، « اصلاح طلبان »  حتی رادیکالترین انهاهم معتقدند که از نظز تئوریک ابقای نظام اسلامی اما به شکلی دمکراتیک و سکولار ممکن است و بنابراین برای اینکه از دایره نیروهای معتقد به نظام به بیرون پرتاب نشوند تا بتوانند در اصلاح این ساختار سیاسی که از نظر اینان حاصل حرکت تاریخی 124 هزار پیامبر و 12 امام و 14 معصوم است ، نقش داشته باشند و بر همین مبنا همیشه بدنبال تعامل با بخشهایی از دولتمردان هستند که کمی معقولتر و منطقی تر هستند .

« روح الله زم » از همان ابتدای کار میدانست که اخبار و اطلاعاتی که در شبکه  و کار خبری خود منتشر می کند توسط بخش ها و جناحهایی از درون حکومت تهیه می شود و بر همان مبنا که در درون حکومت گرایشهایی وجود دارند که می توان به ظرفیت انسانی و مبارزه گر آنان برعلیه ولایت اعتماد کرد با طیب خاطر به ارتباط خود با کسانی که ابتدائا اخبار درست به وی میدادند ادامه داد . شکی نیست که بسیاری از اصلاح طلبان تفکرات دو گانه ولایی و اصلاح طلبی داشته و در صورت نیاز دستگاههای اطلاعاتی ،  خود را در اختیار آنان قرار میدهند و یا حتی به عامل اجرایی طرحهای آنان تبدیل میشوند که قطعا در بر خورد با « زم » هر دو شکل آن عمل کرد . « زم » که ابتدئا از اصلاح طلبان ناراضی درون حکومتی اخبار و اطلاعاتی موثق تحویل می گرفت بتدریج با کسانی در ارتباط قرار گرفت که عامل مستقیم اجرای طرحهای « اطلاعات سپاه » برای منهدم کردن حرکات اعتراضی،‌بی اعتبار کردن اپوزیسیون از طریق دادن اخبار دروغ و اغراق شده و افشای باندهایی که خود حکومت قصد منفعل کردن آنانرا داشت «‌بی آبرو کردن برادران لاریجانی  طرح رئیسی و مجتبی خامنه ای بود که توسط روح الله اجرا شد .»‌..

شکی نیست که میان اصلاح طلبان و حزب اللهی های ولایی فرق بسیار است ، اما در زمان حاضر این اختلاق و تفاوت در حد اختلاف در موضعگیری های سیاسی است و اگر پای منافع بنیادی و هست و نیست نظام مطرح باشد، اینان همه چه اصلاح طلب و چه ولایی به یک اندازه سرکوبگر و خشن هستند و اشتباه « زم » این بود که فکر می کرد می تواند از ظرفیتهای جناح اصلاح واعتدال بر علیه جناح ولایی استفاده کند و این خیانت وحشتناکی است که اصلاح طلبان حکومتی به طرفدران خود کرده و آنانرا دست بسته و برای اعدام یا تحمل احکام طولانی زندان تحویل رژیم می دهند . همه کسانی که قصد مبارزه جدی با نظام اسلامی حاکم بر ایران را دارند ، فرزندان « روح الله زم »‌اگر خونخواه پدرشان هستند بدانند ،‌برای مبارزه ای اصیل وبنیادی نباید به هیچیک از جناحهای رژیم اعتماد کرد ، افراد درون حکومت اگر پدرو یا برادر  شما هم باشند قابل اعتماد نبوده و براحتی شما را خواهند فروخت

بازی با کارت کشورهای خارجی 

ب: « روح الله » با نزدیک شدن به « رسانه بیان »‌ که مشهور به ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج فارس است،  وارد بازی پیچیده دیگری شد و در اخبار خود بعضی از گرایشات و منافع این کشورها را نیز منعکس می کرد ُ از یاد نبریم که یک مبارز اپوزیسیونی فقط وقتی می تواند وارد بازی با کارت دیگر کشورها بر علیه کشور متبوع خود شود که از چنان حمایت توده ای بر خوردار باشد که کشور دشمن نتواند براحتی وی را به « ج.ا» بفروشد . بنطر میرسد اعضای دو میلیونی کانال « آمد نیوز » که قطعا بیش از هشتاد درصد آن جعلی و بر آمده از فعالیت های سایبری های سپاه بود، نقش اساسی در بالابردن اعتماد بنفس کاذب در « روح الله » داشته و در عین حال به طرفداران وی نیر این پیام را میداد که « وقتی این کانال دو میلیون عضو دارد پس کار تمام است و می توان بدون مهابا وعلنی با آن تماس گرفت و بدین شکل بسیاری از مخالفین حکومت ، هویت خود را در اختیار دستگاههای اطلاعاتی رژیم قرار دادند .

« روح الله زم » با اتکا به این جمعیت عظیم دومیلیونی » و  گویا داشتن عناصر نفوذی درون نظام ، خود را در آن حد از قدرت میدید که تقریبا با دست باز عمل کرده و این قدرت پوشالی نیز امکان ارتباط وی را با بسیاری از عناصر اطراف «رضا پهلوی » ،‌طرفداران نظام سابق و طرفداران  پیش بردن  سیاستهای عربستان سعودی در ایران را برای وی فراهم می کرد و دستگاههای اطلاعاتی نیز با توجه به اعتماد «‌روح الله » به عناصر نفوذی خود در درون نظام،‌وی را عملا به عروسک کوکی خود تبدیل کرده بودند .

بنطر میرسد که این توهم تا به آن حد بوده که وقتی پدرش ویا عامل دیگری وی را به عراق خوانده است ، وی شک هم بدل خود راه نمیداده که رژیم بتواند وی را براحتی دستگیر کند و بزندان ببرد و نهایتا بقتل برساند .

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: