سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

مقالات افشاگر در باره نقش روسیه در گردش سیاست در ایران

 

 بعد از مصاحبه اخیر ” محمد جواد ظریف ” و افشای هماهنگی سیاستهای  اجرایی “ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ” با کرملین ، که گاها شائبه اجرای دستورات از سوی ” روسیه ” و فرمانبرداری ” سپاه ” را بذهن می آورد ، ضرورت بازنگری این روابط و انداختن نور بر این تاریکخانه بیشتر بچشم می خورد ، طی ده سال گذشته ؛ در سایت ” کاوه فرزند ملت ” مقاله های بیشماری در این راستا نگاشته شده است که اکنون همه آنها . بدین شکل و در یک صفحه ، از نظر شما میگذرد .

چرا جمهوری اسلامی ایران در میدان منافع استراتژیک روسیه بازی می کند ؟

روسیه تنها کشور ی که توانسته بر” حکومت اسلامی ” لگام بزند

دست پنهان و تبلیغات آشکار ” روسیه ” در تشدید تنش در خلیج فارس ! چراکمونیستهای سابق” کرملین” به یاری مذهبی ترین حکومت جهان برخاسته اند ؟

شلیک به ” ” گلوبال هاوک ” با موشک روسی و تبدیل شدن “حکومت اسلامی به ” عامل جنگ نیابتی ” روسیه ” برعلیه ” آمریکا “، قدرت یا ضعف ج.ا.است ؟

با رویکرد اپوزیسیون به ” اتحاد باآمریکا ” ، “فدراسیون روسیه” تا به آخر از ج.ا. حمایت خواهد کرد .

و به این شکل ج.ا. به گرو منافع ملی ” روسیه ” در آمد

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: