سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ولایت خامنه ای قدسیت را از قدوس میگیرد و نان در سفره مردم نیست.

ابراهیم رییسی که خود کارگزار مقام ولایت است و از هم اکنون به امید مرگ خامنه ای به جانشینی وی چشم دوخته است در  مراسمی بعد از کلی تملق گویی از خامنه ای ، گفته است که ” نظام ما مقدس است و قدسیت خود را از قدوس میگیرد 

لینک دانلود ویدیو 

در اینمورد چند مسئله مهم قابل اشاره است یکم اینکه در نظامهایی از نوع ج.ا. و یا نظامهای سیاسی حاکم بر ایران هیچ مقامی از فردای خود اطلاع ندارد . همه ما در تاریخ نزدیک کشور خودمان سرگذشت وفاداران به رضا شاه را بعد از خروچ وی از کشور خوانده ایم که چه بر سر پزشک احمدی که صدها نفر را در زندانها با آمپول هوا کشته بود آمد ، یا دستگیری لاورنتی بریا رئیس سازمان امنیت شوروی در زمان استالین که بعد از مرگ وی ، اورا دستگیر و اعدام کردند . بنابراین رئیسی نیز به فردای رهبر شدن خود زیاد امیدوار نباشد که اولا نظام مقدس ایشان آفتاب لب بام است و دوما در این نظام هیچکس از فردای خود خبر ندارد واز امروز تا فردا دهها تغییر و تحول سیاسی قابل پیش بینی است .

اما در مورد مقدس بودن این نظام که ادعایی بمصداق گردکان بر گنبد است .وقتی که از مقدس بودن صحبت می شود در ذهن هر مخاطب تصویری از مبری بودن از درغگویی و گناه و تقلب و زیرپا گذاشتن حقوق دیگران مطرح میشود ، نه تنها شما که هیچ سیاستمداری در جهان نمی تواند مقدس باشد و  شما مقامات ولایت  که اداره امور کشور را در دوره ای پر از تناقض بعهده گرفته اید از قضا از آلوده ترین سیاستمداران  جهان هستید . شما ادعای  قداست می کنید  ، اما چنان آلوده هستید که حتی در مقابل وجدان خودتان اگر هنوز اثری از آن در روح و روانتان مانده باشد ، شرمنده هستید . همه مقدسین برای اثبات ادعای ارتباط قدسی خود ، معجزاتی را ادعا کرده اند ، معجزه شما چیست ؟ حرفهای مفت زدن و ادعاهای توخالی از ویژگی های بارز آخوندهاست . چرا آنطور که طرفدراران حضرت عیسی ادعا دارند با یک قرص نان دهها و صدها نفر را سیر نمی کنید ، چرا شق القمر  نمی کنید ؟ اگر دچار کمبود بودجه بوده اید ، مستقیما از پس انداز مردم در صندوقهای قرض الحسنه سرقت کرده و بعد به آنها گفته اید فرض کنید که سارقی پولهایتان را سرقت کرده است و خود را در جایگاه واقعی خود یعنی یک سارق فرض کرده اید ، اگر در جنگی شرکت کرده اید بافرستادن جوان و نوجوان بمیان میدانهای مین و با کشتار هزاران هزار فرد از سقوط خود جلوگیری کرده اید ، اگر مردم گرسنه ویا عطشان بخیابان آمده و گرسنگی خود را فریاد زده اند ، آنها را به گلوله بسته و سنگفرش خیابان را به خون آنها رنگین کرده اید ، شکنجه و نامردی در زندانهایتان بیدا د می کند ، تا زانودر خون  گام بر میدارید و از قداست دم میزنید ، مردم گرسنه تحت حاکمیت ولایت تا کمر در سطل های زباله خم شده واین در حالیست که وابستگان نظام در بهشت های ناشی از دزدی و اختلاس به خوشگذرانی و فرزندان آنها در نقاط جهان به خوشگذرانی مشغول هستند و شما از قداست حرف میزیند ، ای مدعیان دروغین پاکی و طهارت ، معجزه اتان کجاست ؟ قدسیت ادعایی اتان کو ؟

دروغگویی رابس کنید وآماده زدوده شدن از قدرت باشید که دیریست که خون خلق را در شیشه کرده،  چرخ حکومت شما با خون میچرخد و قداست شما قداستی آلوده به خون ستمدیگان و بر پایه رنج کارگران و سرکوب شدگان است .

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: