سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

آخوندهای دم بریده حالا ملی گرا شده اند !

کمتر از یکسال پیش ، نمایندگان ولی فقیه  در هنگامه وقوع جنگ میان دو کشور ارمنستان و آذربایجان نعره سر میدادند که پیروزی ارتش آذری ، پیروزی ارتش اسلام است و تسخیر مناطقی از سوی آذری ها را  آزاد شدن خاک اسلام میدانستند .

ملاهای نماینده خامنه ای که بدون صلاحدید وی جرات ندارند یک کلمه بر زبان  بیاورند آن ادعاها بر اساس گفتمانی بر زیان می آوردندکه گویا خامنه ای ، ولی فقیه همه کشورهای اسلامی است و صاحب اختیار همه کشورهای مسلمان نشین است و امروز که دو کشور اسلامی یعنی ترکیه و آذربایجان با 70 % جمعیت شیعه  رودر روی خامنه ای ایستاده ، برایش خط و نشان کشیده و بی آبرویش کرده اند ، آخوند وحزب اللهی جماعت رو بسوی ملی گرایی ایرانی آورده وعناصری ابله از میان ملی گرایان  نیز به تبلیغ ملی گرایی فرضی آخوندو ملا جماعت مشغول شده اند . آخوند و ملا و گفتمان انقلاب اسلامی ، به هیچ اصلی جز حفظ قدرت برای روحانیون ولایی اعتقاد ندارد ، آنزمان که فریاد بازگشت خاک بدنیای اسلام را سر میدادند ، به همان حرفها اعتقاد نداشتند وفکر میکردند می توانند با اتخاذ آن سیاست ” علی اف ” را جذب و بیخطر کنند ، حالا که آن سیاست به جایی نرسیده فریاد ایران واینکه آذربایجان شمالی بخشی از ایران بزرگ تاریخی و فرهنگی است سر داده اند . این دم بریده ها الان هم ملی گرا نیستندو سالها دشمنی اینان را با فرهنگ باستانی ایرانی شاهد بوده ایم . در تحمیل جنگهای ایران و روس  به کشور حاصل حماقتهای آخوندهای دربار قاجاراز قبيل حاج محمد جعفر استرآبادى، سيد نصراله استرآبادى، حاج سيد محمدتقى برغانىو گروه ديگرى از علما مانند ملا احمد نراقى و ملا عبدالوهاب قزوينى  بود که در حاليكه كفن پوشيده و خود را آماده شهادت اعلام ميكردند وارد قصر سلطنتى تابستانى فتحعليشاه در سلطانيه شده و خواهان اعلام جهاد بر علیه روسیه شدند .نتیجه آن بلاهت ها فاجعه دهشتناک از دست دادن یک سوم خاک گهربار وطن شد . آخوند جماعت امروز با چه رویی دم از ملی گرایی میزند ! . با طناب آخوند جماعت به چاه نروید که در میانه راه طناب را  ملک و ملت را به ته چاه محنت فرو خواهند افکند .

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: