سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

دلیل دد منشی های ماموران ولایت چیست

وقایع دردناک این روزها در کشته شدن زندانیان ، شاهین ناصری و امیر حسین حاتمی و قبل از آن در سالهای پیش کشته شدن زهرا کاظمی و ستار بهشتی  بر اثر شکنجه و بد رفتاری و کشته شدن زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در زندان علیرضا شیر محمد علی و یا حتی وحید مرادی که رد پای تحریک زندانیان توسط ماموران زندان  در آنها  دیده میشد و شکنجه های اعمال شده بر برادران افکاری و نهایتا اعدام نوید افکاری  وقوع خود کشی های مشکوک در زندان که با جرات میتویان آنها را به ماموران زندان نسبت داد و درز فیلمهای بدرفتاری ماموران  با زندانیان ، همه و همه سندی مضاعف بر این نحوه تفکر سردمداران ولایت خامنه ای است  که معتقدند ” ما در اسلام زندان نداریم ” و بر مبنای این نظر چه ناراضی سیاسی وچه متهمین به بزه های غیر سیاسی هر دو بر علیه نظام اسلامی قیام کرده وباید به بدترین وجه با آنان برخورد شود  .

اینست گفتمانی که موجد بدرفتاری ماموران اجرای احکام حکومت ولایی با مردم از یک سلول تاریک در سیاهچالی دور افتاده در ولایت اسلامی خامنه ای تا در اقدام به ضرب و جهروحشیانه  دست فروش و بدحجاب و کارگر معترض و دانشجوی ناراضی . بر مبنای این گفتمان هر کس که قاعده ای از قواعد حکومت ولایی را به هر شکل نقض کند ، ضابط نصب شده از سوی سلسله مراتب و لایی حق دارد بشکل آتش باختیار باوی برخورد و در رفع عامل مانع اجرای حکم الهی عمل کند . این مانع می تواند یک دستفروش باشد ، یا یک بدحجاب و یا کارگر معترض به عدم دریافت حقوق ، معترض سیاسی و یا یک تروریست . بر این مبنا مقامات زندان اگر میتوانستند و بقول خودشان موجب وهن نظام نمیشد ، هر مجرمی از سیاسی تا غیر سیاسی غیر حزب اللهی را بدون نگه داشتن در زندان نابود میکردند و زندان وادعای تربیت مجرم امری است که بر ولایت خامنه ای تحمیل شده  است .

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: