سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

دشمن شیشه الماس وکمر انقلاب اسلامی را ” اخوان المسلمین ” خواهد شکست .

این نظریه که یکی از دهها احتمالی است که ممکنست بتواند اینده منطقه و کشور ها را رقم بزند  برای طرفداران اسلام ولایی بشدت تلخ و نگران کننده است . اما از واقعیت گریزی نیست .شما هم اگر باور ندارید  صبر کنید و خواندن مقاله را ادمه دهید  ادعای فوق الذکر چنان مستدل خواهد شد که بعد از خواندن آن شما نیز به مدافع این نظر  تبدیل خواهید شد .

حتما بیاد دارید که دو رهبر انقلاب اسلامی از سال 1357 تا کنون هردو معتقد بودند که هواداران انقلاب اسلامی در کشورهای اسلامی بپا خواسته و بیاری کشور مادر انقلاب یعنی ج.ا. خواهند شتافت

 . رهبران جمهوری اسلامی  بعد از وقایع بهار عربی با این توقع که تحلیل آنها درست بوده است منتظر بودند که  گروه رهبری کننده آن جنبشها یعنی ” اخوان المسلمین ” دست دوستی بسوی ج.ا. دراز خواهد کرد از همان اول از بهار عربی حمایت کردند . اما اشتباه رهبران ج.ا. این بود که در تحلیل خود اختلافات شیعه و سنی را در نظر نگرفته بودند ، در مصر و تونس رهبران اخوان المسلمین از انقلاب اسلامی و رهبری آن اعلام بیزاری کردند ، محمد مرسی به چهره ای ضد انقلاب اسلامی تبدیل و راشد الغنوشی ، رهبر مبارزات تونس نیز مستقیما از ج.ا. اظهار برائت کرد ، حتی در کشورعراق گرایش شیعه مقتدی صدر ، بشدت ضد ج.ا. بوده و جز در مواقعی که احساس خطر مرگ نکند به ج.ا. روی خوش نشان نمی دهد .

ج.ا. طی 4 دهه فقط با حضور نظامی و خریدن شیعیان منطقه با دلار سبز ، موفق به حضور در لبنان ، یمن و سوریه وعراق ، شده است .

 روحانیت شیعه و بنیاد گرایان ایرانی با ادعای تبدیل کردن ایران  به قطب جهان اسلام و تبدیل کردن ایران به کشوری قوی و قدرتمند  سعی در پیوند زدن ابقای حضور سیاسی خود با بزرگی ایران و منکوب کردن دیگر گرایشهای سیاسی داخل کشور را داشتند .

4 دهه بعد از انقلاب اکنون جامعه ایرانی حق دارد به رهبران ولایی بگوید که شما نه تنها ایران را بزرگ نکردید که حتی باعث شده اید همه گرایشهای سیاسی و ایدئولوژیک جهان اسلام در مقابل ایران اسلامی بایستند . روحانیت دیگر نمی تواند ادعا کند که ایران را به قطب جهان اسلام تبدیل کرده و باعث قدرتمندی کشور خوداهد شد ، امروزه همه کشورهای اسلامی حتی با دشمن خود اسراییل بر علیه ایران ولایی متحد شده اند. امروز کشور مینیاتوری آذربایجان همراه با پاکستان و ترکیه برای ایران خط و نشان می کشد و همه میدانند که این کشور به مرکز هدایت عملیات اسراییل بر علیه نظام ولایت تبدیل شده است و ج.ا.از ترس بروز تنشهای قومی از اعتراض به آذربایجان خود داری می کند .

اما چرا اخوان می تواند ستون فقرات  انقلاب اسلامی را خرد کند

اکنون ترکیه برهبری رجب طیب اردوغان نیروی تازه نفس و هویت طلب در میان کشورهای اسلامی است و زمینه تقویت روزاافزون ان بسیار است و در عین حال اگر کسی بتواند یکی از مراکز ارتجاع منطقه یعنی بیت ولایت را به شکست قطعی بکشاند فقط اخوان المسلمین خواهد بود که این دو گرایش ، دو نیروی رقیب و دشمن آشتی ناپذیر یکدیگردر جهت جذب جمعیت انبوه کشورهای مسلمان منطقه هستند .

چرا اخوان المسلمین خطری برای ولایت خامنه ای است ؟

علت آن اینستکه یکم ترکیه و ایران دو رقیب منطقهای و دو کشور بزرگ منطقه هستند و برای جذب بازار آسیای میانه ، کشورهای عرب منطقه و حتی قفقاز بایکدیگر تضادمنافع دارند  دوم اینکه  رحب طیب اردوغان اخوانی بشدت ضد شیعه ولایی بوده و خود را انقلابی و هویت طلب دانسته وبزرگی ترکیه را به پیروزی  نوعی پان اسلامیزم سنی گره زده و در این راه باید به احساسات ضد شیعه دامن بزند  ، در صورت تقویت و پیشرفت ترکیه وگرایش اخوانی ، شعارهای انقلابیگری و هویت طلبی ادعایی ولایت از رنگ و لعاب اافتاده و موج تفکرات ضد شیعه ولایی منطقه و کشورهای اسلامی را در خود خواهد گرفت ، اگر در چندین کشور عربی جمعیت معترض در عین سر دادن شعارهای آزادی خواهانه ، شعار مرگ بر ولایت فقیه هم سر بدهند ، آنگاه مقصود حاصل است ، در چنان حالتی  اخوانی ها البته با انگیزه های دیگر شعار کارگر و بازنشسته و دانشجوی معترض و زن شلاق خورده ایرانی  یعنی مرگ بر ولایت فقیه را سر خواهند داد و هیچ نیرویی برای سرکوب آنها اقدام نخواهد کرد که  دهها دولت ومیلیونها نفر در سراسر جهان وهمراه با اکثریتی از مردم ایران خواهان سرنگونی نظام جهل و جنایت ولایی حاکم بر ایران هستند .اینکه آیا ما بعنوان سکولار و دمکرات خواهان تقویت جمعیت اخوان المسلمین هستیم ، طبیعتا خوشایند ما نخواهد بود، اما ملتهای دیگر نیز مبارزات خود را در چهارچوب و خواست ما تنظیم نمی کنند  .

اگر نظام ولایی در کشورهای اسلامی و نه از سوی دولتها که  از سوی توده های معترض مورد شماتت قرار بگیرد و منزوی شود ، آنگاه ادعاهای توخالی بزرگ کردن ایران توسط ملا و آخوند نیز رنگ میبازد و زمینه تقویت و بر آمد گرایش ملی گرای ترقی خواه برای جذب میلیونها معترض و ناراضی و سازماندهی آنان برای مبارزه ای سرنگونی طلبانه  در داخل کشور فراهم خواهد شد . تا باد چنین بادا

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: