سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

اپوزیسیونی که رهبران آن ” فرخزاد ” و ” روح الله زم”باشند محکوم بشکست است .

اخیرا رادیو فردا در یک اقدام تبلیغاتی اقدام به انتشار ویدیویی سه قسمتی در باره زندگی و مرگ  فریدون فرخزاد خواننده و فعال سیاسی سلطنت طلب کرد ، از سوی دیگر در سالگرد اعدام بیرحمانه ” روح الله زم “رسانه ها و فعالان سیاسی  و اجتماعی  نزدیک به گرایش سلطنت طلب بخصوص  در شبکه های اجتماعی  بشدت در حال قهرمان سازی از وی هستند وسعی دارند با تاکید به منحصر بودن اقدامات  وی در چهارچوب فعالیتهای روزنامه  نگاری وی را مستحق اعدام ندانسته و بدین شکل اعدام وی را ناعادلانه اعلام کنند . اما محکومیت اعدام روح الله زم  نه به این دلیل که وی بر انداز نبود که اساسا بخاطر عدم مشروعیت نظام ولایی ، عدم برخورداری از محاکمه عادلانه و بخصوص دامی بود که وزارت اطلاعات و عواملش خود بر سر راه وی پهن کردند و مثلا ” امین فردین ” در یک ویدیو مستقیما وی را وادار می کند که بزبان خود بگوید که برانداز است  ، وی خود قبل از اینکه دستگیر شود در دام تایید امضای حکم اعدام خود افتاده بود و یا  فرد دیگری که مشهور به همکاری با عوامل رسانه ای سعودی هاست ، در مصاحبه ای بطور سهوی می گوید که او با روح الله زم برای تنظیم اخبار آمد نیوز همکاری میکرده است واینها همه در چهارچوب قوانین ولایت خود سند محکومیت روح الله زم بودند ! قابل تاسف اینکه ” زم ” گزارش همه این فعالیتها را به فردی که از نظر وی عامل او در ایران بوده است و در حقیقت مامور اطلاعات سپاه بودگزارش میداده  است .” زم ” فردی فاقد  انگیزه های قوی لازم برای مبارزه با یکی از ظالم ترین و در عین حال پیچیده ترین رژیم های حاکم در منطقه بود . زم با اشتباهات نزدیک به بلاهت خود ضربات اساسی به حرکات اعتراضی سال 96 و وارد آمدن ضربه اساسی به اعتماد اقشار و طبقه متوسط نسبت به هر مبارزه ضد رژیمی شد ، بعد از دستگیری زم شاهد ریژش عظیم نیروهای اصلاح طلبان بسوی بیطرفی مثبت بسوی اصولگرایان بودیم و جالب است که جناح سلطنت طلب و نوری زاده و امثالهم سعی دارند از وی یک قهرمان بسازند و همه اینها بضرر جنبش مبارزاتی مردم ایران بر علیه نظام خونریز ولایی تمام خواهد شد . اگر اعدام وی را بیرحمانه می نامیم به این خاطر است که بخشی از اتهامات وی ، اساسا دامهایی بود که خود اطلاعات سپاه بر سر راه وی پهن کرده بود .

قهرمان سازی از ” فریدون فرخزاد ” بازهم بدتر است .

می توان با جرات تمام  فرخزاد را یک در حوزه سیاست یک دلقک به تمام معنی نامید . اینکه وی از نظر شخصی یک شومن موفق ، خواننده خوش قریحه و انسانی باهوش بوده است بجای  خود ، اما در حوزه سیاست نمی توان جز تاثیر منفی به وی ارزش دیگری داد . ممکنست فکر کنید که گرایش جنسی وی که آنطور که خود وی در مستند رادیو فردا می گوید همجنسگرا بوده است در نظر منفی نسبت به وی تاثیر گذار  است ، اما اینطور نیست … می توان گفت که گرایش جنسی وی بخودش مربوط بوده است ، هرچند که این گرایش در یک کشور سنتی و مذهبی بر انتخابهای سیاسی و اجتماعی مردم شدیدا  تاثیر گذار است .

گرایش سلطنت طلب حاکم بر رادیو فردا می خواهد از ” فریدون فرخزاد ” یک قهرمان بسازد ، به وی افتخار می کند و بعد که از وی یک قهرمان ساخت از کشته شدن این قهرمان بدست ج.ا.  سند  محکومیت ج.ا. را امضا کند . اما اولا  مستند سه قسمتی  رادیو فردا در اثبات قتل فرخزاد بدست ج.ا. ناتوان است و موقعیت فرخزاد هم چه در میان اپوزیسیون و چه در میان موافقان نظام موقعیت یک قهرمان ملی و یا آنطور که یکی از مصاحبه شوندگان در این مستند می گوید شبیه به چگوارا نبوده است  ودر عین حال از یاد نبریم  در حالیکه  رادیو فردا هم علیرغم تمام پزهای روشنفکری که میگیرد ، نهایتا بخشی از ابواب جمعی سیاست های وزارت امور خارجه آمریکا است و  اینکه انتخاب آمریکا در حالت انتخاب آزاد  بازگشت سلطنت ورضا پهلوی بقدرت است . این رادیو با ساختن این سه مستند بازهم بیشتر اسباب مسخره شدن اپوزیسیون برانداز را فراهم کرد . می توان با اطمینان گفت که دستگاههای اطلاعاتی رزیم تا مغز استخوان در رادیو فردا ، رادیو آمریکا ، ایران اینترنشنال ، من و تو نفوذ کرده اند و این عوامل بشدت بر تولیدات این رسانه ها در تولید ات مشکوک و بی محتوی  تاثیر گذار هستند .

چرا مستند سه قسمتی ” فریدون فرخزاد ” تماما” به رژیم خدمت کرد ؟

 بر اساس اخبار مستند در این برنامه – فرخزاد فردی کلاهبردار بوده که 30 ایرانی ساکن آمریکای( اپوزیسیونی) از وی بخاطر دزدیدن 30 هزار دلار که برای کمک به اسیران ایرانی به وی سپرده شده بود شکایت کرده بودند وی دستگیر ، محاکمه و با دستبند بدادگاه  برده میشود  و خود گوینده مستند می گوید که هیچ سندی مبنی بر اینکه آنطور که فرخزاد ادعا کرد ، مبلغ به یک سازمان فرانسوی وابسته به سازمان ملل تحویل داده شده بدست نیامده است ، مستند به اشاره می گوید که وی از نظر مالی بشدت نیازمند بوده و در یک آپارتمان کوچک در آلمان زندگی میکرده ، از سوی دیگر بر اساس تمام شواهد اعلام شده در مستند سه قسمتی رادیو فردا ، او برای بازگشت به ایران با کارمندان سفارت ایران در پاریس ملافات کرده و وی را در کافه های مختلف در حال تبادل نظر با عوامل رژیم دیده و به همین خاطر از فعالیت در یک رادیوی فعال مخالف نظام منع می شود ، بشدت دلش برای مادرش تنگ شده بوده و…. حتی بعضی از کسانی که بر علیه رژیم فعالیت می کرده اند معتقد بوده اند که او به رژیم اطلاعات میداده است ( اینها همه بر اساس مدارکی است که خود  مستند ارائه میدهد ) و بیکباره یکی از افراد مصاحبه کننده از فرخزاد بعنوان چگوارای اوپوزیسیون نام برده و مستند بعد از همه این رسوایی ها به مخاطب خود القا می کند که او بدست عوامل ج.ا. کشته شده است !  رادیو فردا از کسی با این همه سوابق منفی چگونه می خواهد چگوارای اپوزیسیون سلطنت طلب بسازد ؟ اگر بخواهیم بر شواهد ارائه شده در مستند رادیو فردا اتکار کنیم منطقا وی بدست یاران سابق خود که از بازگشت وی به ایران بهراس افتاده بوده اند کشته شده است ، چرا باید ج.ا. فردی را که قراربوده به داخل برگرددو برای آنها کلی اطلاعات و …بیاورد بکشند ؟ منطقا و با توجه به مستندات مطروحه : همجنسگرا بوده  ، اتهام دزدی 30 هزار دلار و محکومیت در دادگاهی در آمریکا ، اتهام تبانی با ج.ا.و… یاران سابق خود وی باید اورا کشته باشند ، اما اپوزیسیونی که قهرمان ندارد  ، افتخار ندارد …می خواهد از فردی با این همه لکه سیاه ( با معیارهای یک مبارز سیاسی در قدو قامت چگوارا ) قهرمان بسازد که بتواند ادعا کند ج.ا. وی را کشت چون وی یک قهرمان مبارزات ضد رژیم بود . احتمالا و بزودی ج.ا. توسط مهران مدیری ، کل رادیو فردا و فرخزاد و سلطنت طلبها را اسباب مسخره خود خواهد کرد .

حقیقت اینستکه فرخزاد اساسا نه صاحب تیز بینی سیاسی و نه صاحب شعور مبارزاتی بود ، فحاشی و تاکید بر نقاط ضعف آخوندها در حوزه مسائل جنسی ، خود بیانگر ضعف او در این  موارد است . فرخزاد از نظر سیاسی در بهترین حالت دلقکی بود که اسباب خنده طرفداران نظام سابق در آمریکا را با اشارات سخیف جنسی فراهم میکرد و فعالیتهای وی اساسا ارزش مبارزاتی نداشت .

 امید که با خیزش مردم بر عللیه نظام ، زمینه رشد و قدرتگیری اپوزیسیون مردمی فراهم شده تا همههمه این دلقکان بیکاره که از دولتهای خارجی حقوق میگیرند و ادعا می کنند برای ملت ایران شمشیر میزنند فرو نشیند و پی کار دیگر بگیرند . تو گویی که آمریکایی ها و سعودی ها بنگاه خیره راه انداخته اند که به عده ای حقوق میدهند تا آنان برای بر آورده شدن منافع ملت ایران فعالیت کنند .فارغ از ضد ملی بودن ج.ا. نه تنها منافع هیچ کشوری که منافع آمریکا و عربستان سعودی هم  در ر استای منافع ملت ایران نیست و نخواهد بود .

.

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, اقتصاد سیاسی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: