سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ویدیوی ترجمه مصاحبه مطبوعاتی ” ولادیمیر زلنسکی ” رییس جمهوری ” اوکراین و ملاحظاتی در باره بحران اکراین

ترجمه مصاحبه مطبوعاتی ” ولادیمیر زلنسکی ” رییس جمهوری ” اوکراین و ملاحظاتی در باره بحران اکراین .
مصاحبه مطبوعاتی برگزار شده رییس جمهور اکراین در تاریخ 03/04/2022 برابر با 12 اسفند 1400 در کیف برگزار شده است .
خبرگزاری های روسی با تاکید بر برخوردهای ” زلنسکی ” در طول مصاحبه و بخصوص قسمتی که در ویدیوی حاضر در آخر مصاحبه تکرار شده است ادعا می کنند که وی مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف می کند . بدون هر گونه اظهار نظری در باره ادعای ظرفین ، نظر شما را به این مصاحبه جلب می کنیم . ترجمه همزمان بوسیله خودم انجام شده است . از آنجاییکه ” زلنسکی ” بزبان روسی دیپلماتیک صحبت نکرده و عامیانه صحبت می کند ، در طول مصاحبه و در بیشتر قسمتهای آن سخنگویی که زبان روسی سلیس صحبت می کند ، صحبتهای وی را بازگویی کرده است .. نسخه اصلی مصاحبه بیشتر از یکساعت بوده است که باتوجه به اینکه بخشهای آخر آن به بروابط اکراین با ترکیه می پردازد و برای جلوگیری از طولانی شدن مصاحبه فقط 47 دقیقه آن به فارسی برگردانده شده است

ملاحظاتی در باره بحران اکراین

این بحران را می توان بخشی از مبارزه روسیه و چین و بعضی کشورهایی که سابقا بعنوان کشورهای غیر متعهد شناخته میشدند ، برای تحمیل جهان چند قطبی به آمریکا و اروپا بشمار آورد . تلاشهای کشورهایی پیشرفته صنعتی برای خالی کردن شانه از پذیرش دنیای چند قطبی نهایتا با شکست روبرو شده و این کشورها نهایتا به این گرایش تن خواهند داد . حتی اگر در همین لحظه روسیه تن به عقب نشینی از اکراین هم بدهد ، روسیه پیروز این نبرد خواهد بود چه اینکه ” پوتین ” با این اقدام به رقبای خود اعلام کرد که قیمت بی توجهی به منافع این کشور به بهای گرانی برای دنیای آزاد تمام خواهد شد و البته اگر این جنگ به پیروزی نظامی برای روسیه منجر شود ، آنگاه این پوتین خواهد بود که مهر خود را بر حوادث دنیای سیاسی منطقه و جهان خواهد زد .
متاسفانه ملت اکراین قربانی این رقابت میان دو قطب آمریکا و اروپا در مقابل چین و روسیه شده و ضربات کمر شکنی به اقتصاد و یکپارچگی جغرافیایی این کشور فرو خواهد آمد . بهترین راه برای رییس جمهور اکرایین و با توجه به عدم تعهد اثبات شده آمریکا در افغنستان ، عراق و گرجستان در دفاع از متحدین خود این بود که با روسیه به نتیجه رسیده و به دخالت آمریکا برای جلوگیری از حمله روسیه امید نمی بست .

از سوی دیگر اشاره رییس جمهور اکراین به اینکه روسها با کشورهای سابق اتحاد شوروی در شرایط برابر برخورد و مذاکره نمی کنند نیز واقعیتی است که آهسته آهسته نیز همین فریادها از سایر کشورهای سابق اتحاد شوروی نیز شنیده خواهد شد و و کرملین باید راه حلی برای نارضایتی شدید مردم این کشورها از این برخورد نابرابر پیدا کند . شکی نیست که آمریکا و آروپا بعنوان رقبای سنتی روسیه ، بازهم از هر حرکت اعتراضی در این کشورها بر علیه روسیه حمایت خواهند کرد ، آیا روسیه بازهم توان اقتصادی و نظامی و از همه مهمتر سیاسی ، حمله به کشورهای دیگر سابق اتحاد شوروی را خواهد داشت ؟ آینده نشان خواهد داد که روسها چقدر با زمان پیش خواهند رقت و خود را از قید و بند الگوهای رفتار سیاسی – اجتماعی عهد شوروی رها کرده اند که در غیراینصورت امکان تکرار فاجعه ای که امروز در اکراین میرود در سایر کشورهای متحد روسیه نیز وجود خواهد داشت

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: