سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

اجرای جدید سلام فرمانده در بحرین با حضور الهام چرخنده

در این مراسم که توسط شیعیان مظلوم بحرینی انجام شده است پسر خردسال الهام چرخنده و همسر وی به او کمک کرده اند

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, موزیک و ترانه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: