سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” سپیده رشنو ”  خدای دهه شصت را به حضیض ذلت کشاند !

“در هفتادمین سال زندگی‌ام در مقابل شما اربابان دین و دنیا به زانو درآمده‌ام و در حالی که کتاب مقدس را در آغوش می‌فشارم اعلام می‌کنم که ادعایم مبنی بر چرخش زمین به گرد خورشید ناشی از مستی بوده و سراسر اشتباه و دروغ است”

بیش از 400 سال از انتشار این توبه نامه گذشته است و امروز گالیله بعنوان قهرمان دفاع از حقیقت شناخته میشود و اربابان  دین ودنیا در آن سالها یعنی کلیسا ، از قدرت رانده و در هیچ کجا بعنوان یک نهاد  دینی حق دخالت در سیاست را ندارند البته نهاد کلیسا چند دهه پیش از مرتد خواندن ” گالیله ” اظهار پشیمانی کرد وکلیسا امروز در مقابل آن حرکت خود سر افکنده است

همین چند روز پیش بود که خامنه ای ، بلوف زده و گفت خدای ما همان خدای دهه 60 است و بناگاه در اتوبوس و خیابان و گذر و معبر، زنان در مبارزه ای نفسگیر وی را به چالش طلبیدند که اما  ما هم  دیگر،  زنان دهه 60 نیستیم و بجنگ تا بجنگیم .

” سپیده رشنو ” که خود را یک آتئیست می نامد ، یکی از دهها زن  مبارزه جو بود که در یک وسیله نقلیه عمومی حجاب اجباری از سر بر کشید و فریاد بر آورد که زمین گرد است .

 یکی از هزاران جانیان کوچک ولایت که مانند حشره های سرگردان در همه جا چشم میچرخانند ، جیغ بنفش وآبی و خاکستری سر داد که این بر خلاف احکام دین مبین است ، سپیده که همراه با  هزاران و میلیونها سپیده دیگر مانند صبح صادق ، مبشر بر آمدن افتاب عالمگیر نوزایی و روشنگری در ایران است خروش برآورد که دین مبین تو ارزانی خودت من زنی آزاد هستم . آزاد هم میمانم و بدین شکل بود که به جنگ خرافه و آخوند و حزب الله رفت . وی بسرعت دستگیر شد چه اینکه عرش خدایگان خامنه ای را بلرزه در آورده بود . مدتی در بیخبری گذشت و بعد از چند روز با چهره ای غمزده که بیانگر ظلم ، جور ، تهدید و شکنجه ای بود که بر وی رفته بود در مقابل اصحاب شکنجه و دین ظاهر شده و اعلام کرد که اشتباه کرده است که گفته با حجاب اجباری مخالف است ، که گفته است مانند سرو آزاده است ، که گفته است تن به ظلم خامنه ای در پوشاندن لچک بر سر زنان نمی دهد ، اما کیست که نداند که سپیده با خروشش ، خدای دهه 60 خامنه ای را  بزمین کشاند و با حضورش در رسانه اثبات کرد که وحشانیت ولایی در برخورد با زنان کشور ما حد و حدود ندارد . چهره دژم ، چشمان مجروح از خوردن سیلی ، همه و همه سند جنایت خامنه ای است ، سپیده برای ازادی ایران نامی بیاد ماندنی شد . سپیده عزیز متشکریم از تو نیرو و انگیزه گرفتیم .

 کلیسا و اربابان دین و دنیا در قرون وسطی ، فرصت توبه و بازگشت از اشتباهات خود را داشتند ، اما بنظر نمیرسد که ملت ایران این فرصت را به روحانیت ولایی بدهد ، روحانیت ولایی در مقابله با مردم خرد خواهد شد و اثری از این نهاد  در ایران  فردا نخواهد ماند . در هفت آسمان ایران فردا ،  روحانیت شیعه هیچ ستاره ای نخواهد داشت !

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: Uncategorized, فرهنگ ، تاریخ و جامعه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: