سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

مدار صفر درجه ” آخوند ” از فحشا دانستن تحصیل زنان تا حضور آنان در ورزشگاه .

حدود یک قرن پیش ، شیخ مشروعه طلب ، آخوند فضل الله نوری ، فریاد بر آورد که تحصیل زنان عین فحشا است ، آحاد ملت با یکدیگر برابر نیستند ، مشروطه همان بابیگری است و….

 روحانیت شیعه در ادامه آن تلاشهای مذبوحانه بعدا ، راه آهن را ارابه شیطان ، داروخانه  و داروهایش را نجس و حتی دوش حمام را مخالف شریعت اسلام دانستند . در کتاب تهران در قرن 14 ، تلاش ایرانیان متجدد و وروشنفکر برای رهایی از دیو خرافات و عقب ماندگی برهبری روحانیت و تلاشهای عسگر گاریچی و امثالهم در وحدت با آخوندها برای تخریب راه آهن ، داروخانه ، شکستن دوش حمامها به این ادعا که این آب کر نیست ، بخوبی توضیح داده شده است که به مخاطبان توصیه میشود آن کتاب را بخوانند .

روحانیت متحجر  و تاریک فکر شیعه که اکنون خوی  بنیاد گرایی ولایی را نیز گرفته است ، دچار انسداد فکری و عملی است . از یکسو شیخ فضل الله نوری را ارج می نهند  از دیگر سو همه زنان آخوند و روشنفکر دینی و خرمقدس های شیعی ، بتحصیل و مطابق حرف آن اخوند احمق که هیچ ربطی به واقعیت ندارد به ” فحشا ” روی آورده اند . امروز رفتن زنان به ورزشگاه را فحشا می دانند و دیروز تحصیل زنان را !!  اگر شیخ فضل الله نوری رهبر این جماعت است چرا زنانشان برای مدرک دکتری و … سر و دست می شکنند ، اگر نیست پس آن آخوند یک احمق و مفتگوی بتمام معنی بوده است .

.این تناقضات خامنه ای و بیت وی را دچار انسداد عملی ،فکری و سیاسی  کشور را دچهار بحران کرده است ،  آیا می توان به جماعتی که هر از چند گاه اصول خود را عوض می کنند اطمینان داشت ؟ مگر تا همین چند  وقت پیش حنجره پاره نمیکردند که زنان نباید در ورزشگاهها حضور پیدا کنند ؟ پس چرا در مسابقه  اخیر لیگ میان  تیم‌های فوتبال استقلال و مس کرمان از ساعت ۱۹ دیروز  (پنجشنبه)، در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی تعداد ۵۰۰ بلیت برای زنان در نظر گرفته شده بود .

واقعیت اینستکه روحانیت عقب مانده شیعه همانطور که بزور دگنک مانند الاغ در گل مانده به دوش ، آموزش نوین ، بانکداری ، موسیقی و …. تن داد بازهم به حضور زنان در ورزشگاهها تن خواهد داد ، فقط مشکل اینستکه این الاغ در گل مانده ، بعد از تحمیل زحمات و مشکلات بسیار برای جامعه به پدیده های  مدرن تن میدهد اما با بوجود آوردن اشکال التقاطی بازهم سعی در جلوگیری از مدرن شدن جامعه می کند . روحانیت شیعه غده ای سرطانی است که فقط با یک انقلاب ، از دامن مام وطن زدوده خواهد شد.

Tagged as: , , , ,

Categorised in: Uncategorized, فرهنگ ، تاریخ و جامعه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: