سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

      چرا مناقشه فلسطین محور سیاست خارجی ج.ا. است ؟

بنظر میرسد  بعد از گرایش حماس بسوی ترکیه و عدم تابعبت نوکر گونه حماس از تهران ، خامنه ای  اکنون خواهان  نزدیک شدن  و تقویت گرایشی از میان گروههای مسلح فلسطینی است که دستورهای تهران را طابق النعل بالنعل اجرا کند.  اما چرا خامنه ای و سپاه به یک گروه مسلح ، تابع ولایت و ماجراجو در منطقه و مشخصا در باریکه غزه نیاز دارند خود به محوری بودن موضوع فلسطین در سیاست خارجی ج.ا. بر میگردد که این نوشته بر آنست تا بر این موضوع روشنی اندازد .

حضور زیاد نخاله درست در بحبوحه آخرین درگیری نظامی میان اسراییل و گروههای مسلح فلسطینی پیام آشکاری از ج.ا. به اسراییل بود که اگر ج.ا. در میدان نبرد و جنگ اطلاعاتی با اسراییل شکست خورده و اسراییل ، امروز، دارای قدرت مطلق اطلاعاتی و امنیتی همراه با شبکه پیچیده ای از جاسوسان و ماموران نفوذی در ایران است ، اما ج.ا. قدرت آنرا دارد که با کمک گروههای نیابتی خود اسراییل را نا امن و جنگ را به خیابانها و شهرهای اسراییل بکشاند . موضوعی که برای اسراییل از اهمیت حیاتی بر خوردار است یعنی اگر این تحلیل درست باشد اسراییل در نگرانی از موشک باران شدن از سوی غزه و توسط جهاد اسلامی فلسطین ، دست از عملیات تخریب و ترور در ایران برخواهد داشت .! یعنی  تهران البته بقیمت تبدیل کردن مردم غزه و فلسطینی ها به گوشت دم توپ خود و کشته شدن صدها فلسطینی و تخریب زیر ساختهای شهرهای  مردم نگون بخت باریکه غزه ، ج.ا. خواهد توانست اسر اییل را با چالش مرگباری روبرو کند .از یاد نبریم که خامنه ای و سپاه همین اشتباه را در عراق و در سالهای نخست وزیری ” نوری المالکی ” در آن کشور انجام داده و در وحدت با آمریکا صدها تن از اعضای سپاه مهدی مقتدی صدر را کشتند و هرچند که در آن سالها دستاوردهایی در عراق داشتند اما امروز یکی از قوی ترین گرایشهای شیعی یعنی ” صدری ها ” از دشمنان خونین ج.ا. هستند . این جمله بدان آورده شد که نشان دهد ج.ا. برای موفقیت حتی کوتاه مدت به هیچ اصل انسانی ، مذهبی و اخلاقی پایبند نیست و بخاطر دستاوردهای کوتاه مدت ، منافع بلند مدت را بنا بر اصل از این ستون بدان ستون فرج است قربانی میکند.

ج.ا. در غزه بر کدام گروه اتکا دارد؟

شکی نیست که پرقدرت ترین گروه مسلح فلسطینی باریکه غزه  حماس است ” که تا کنون به مدد کمکهای میلیونی ج.ا. به آن مخالفتی علنی با سیاستهای ج.ا. نداشته است ، اما موضعگیری این گروه در تایید مدل حکومتی در ترکیه اردوغان ، موضعگیری مبهم در مورد جنگ در یمن و حمایت ضمنی از صدام حسین و ملی گرایی سنی – اسلامی که وجهه شدید ضد ایرانی دارد ، همه و همه بیانگر اینستکه ج.ا. وحدت خود با حماس را وحدتی عمیق و ایدئولوژیک ندانسته و خود بر این واقعیت اذعان دارد که اگر زمانی حماس برسر دوراهی انتخاب میان ترکیه تحت رهبری اردوغان ، انتخاب میان اخوان المسلمین با سوابق مواضع شدید ضد شیعه  قرار بگیرد نه بسوی ج.ا. که بطرف مقابل یعنی ترکیه میل خواهد کرد . از یاد نبریم که این سازمان در سال ۱۹۸۷ به رهبری عبدالعزیز رنتیسی و شیخ احمد یاسین به عنوان شاخه فلسطینی اخوان‌المسلمین تأسیس شد و با توجه به نزدیکی روز افزون کشورهای عربی و ترکیه به اسراییل ، ج.ا. اکنون احساس می کند که ممکنست این فعل و انفعالات نیز بر موضعگیریهای  حماس تاثیر گذاشته و مواضع مسلحانه این گروه بر علیه اسراییل کم رنگ شوند . از سوی دیگر با توجه به خبرانتقال دفتر حماس از به ترکیه ، ج.ا. بسوی انتخاب یکی از گروههای فلسطین بعنوان جانشین حماس برای اجرای بی چون و چرای سیاستهای خود در منطقه است . اما برای پاسخ دادن به سئوال قبل از هر چیز باید مشخص کنیم ولایت در این همه هزینه برای فعال بودن در منطقه را برای چه و با کدام هدف میدهد ؟

دلایل تاریخی – مذهبی

یهودیان در زمان ظهور اسلام از سازمان یافته ترین اقوام و گروههای اجتماعی بوده و در جنگهای احد و بدر از یاوران اصلی سران قریش بودند که کمر بنابودی دین و آیین اسلام و پیامبر و روهروان آن بسته بودند . در قران در آیه های بسیاری یهودیان برای پیامبر و مسلمین بدتر از کفار شمرده شده اند .

 در قران در سوره های مائده 82،  آل عمران/186، مائده/64 ، اسراء4/5 ، بقره/74 ،  بقره/61 و……در آیه های بسیاری  به نفرت بسیار شدیدی بر علیه یهودیان دامن زده شده و مشخصا در سوره بقره 61 از یهودیان بعنوان کسانی که مهر ذلت ابدی بر پیشانی آنان زده شده و برای همیشه دچار خشم خدا شده اند یاد میشود . در قران هیچگاه از یهودیان با مهر یاد نمیشود ودرست با نگرش به این نگاه پر کینه در قرآن ،  ج.ا. و عقب مانده ترین گرایشهای سلفی – اسلامی ، بشدت ضد یهود هستند ، اما این کینه  ، خرافه و برخورد نژاد پرستانه خود را در لفاف مخالفت با سیاستهای ضد دولت اسراییل عرضه می کنند . ازدیگر دلایل ضدیت بنیاد گرایان شیعی و سنی با یهودیان ، توانایی فرهنگ سازی و تمدن سازی یهودیان است ، در حالیکه که جوامع  اسلامی با 1400 سال قدمت معمولا ، از عقب مانده ترین کشورها و گروههای قومی و مذهبی هستند . درست بر عکس مسلمانان ،  یهودیان ، علیرغم رود رویی با حملات همیشگی در طول تاریخ و مشخصا در دوره قدرت گیری اسلام و همچنین در جنگ جهانی دوم توسط هیتلر و نژاد پرستان نازی ، امروز از قدرتمند ترین گروههای اقتصادی ، اجتماعی ، علمی و سیاسی جهان هستند . امری که طبیعتا حسادت مدعیان تمدن اسلامی را بر می انگیزد  .

 دلایل سیاسی :

در زمان محمد رضا شاه ، دولت اسراییل از متحدان منطقه ای ایران بود و بعد از استقرار ولایت نیز عموم مقامات امنیتی نظام سلطنت در اسراییل مستقر شدند و اسراییل تا کنون هم هر چند بطور غیر رسمی از بازگشت سلطنت به ایران دفاع می کند . این اشتباه بزرگ اسراییل سبب شده است که موساد هیچگاه نتواند بر حرکتهای اعتراضی در داخل ایران تاثیر گذار بوده و علت روی آوردن به ترور وتخریب هم از سوی اسراییل دقیقا بخاطر عدم امکان ارتباط این کشور با جریانهای ملی  و مستقل مبارزاتی است

دلایل ایدئو لوژیک :

از دیگر دلایل سیاسی دشمنی ج.ا. با اسراییل و یهودیان ، اینستکه بر اساس ایدئولوزی ولایی خامنه ای ،  انقلاب اسلامی و روحانیت شیعه فقط در صورتیکه بتوانند آرزوی دیرینه ایرانیان را برای داشتن دولتی قدرتمند و حتی ابر قدرت به تحقق برساند ، و د رعین حال شیعه را از مرگ تاریخی نجات دهد باید بتواند خود را به جریانی پر قدرت درمیان کشورهای اسلامی تبدیل کند ، خامنه ای بر انست که مسئله فلسطین آن پتانسیل و ظرفیت را دارد که باعث یک خیزش عمومی در میان توده های ناراضی کشورهای مسلمان و عرب منطقه شده و دقیقا به این خاطر است که منتظر است که شاید روزی این قیام عمومی بر علیه دولتهای عرب و اسراییل شکل بگیرد و در چنان حالت تخیلی ، ج.ا. پرچمدار آن حرکت شده و از یکسو ایران اسلامی – ولایی بزرگ و پر قدرت را بوجود آورده و نه تنها به قهرمان مردم ایران برای تبدیل کردن ایران به ابر قدرت منطقه ای بدل شود که در میان مردم کشورهای مسلمان منطقه به قهرمان دفاع از حقوق اعراب و اورشلیم و قدس و …. تبدیل شود . این است آن موتور محرک تمامی عملیات آخوندهای ماجراجو ی بیت خامنه ای و فرماندهان سپاه کم سواد سیاسی است . اما دقت کنید که بعد از 40 سال از اعزام اولین دسته سپاهیان در منطقه بسرپرستی ” احمد متوسلیان ” تنهاگروه فلسطینی  که متحد کامل ج.ا. است فقط گروه ” جهاد اسلامی فلسطین ” است. یعنی هدف ج.ا. فقط متشنج نگه داشتن غزه ، سوریه ، لبنان و فلسطین است با این امید که روزی قیامی عمومی بر علیه اسراییل شکل خواهد گرفت وبقیه قضایا که در بالا شرح داده شد . اینکه متشنج نگه داشتن منطقه بقیمت بر پا شدن دهها نبرد میان فلسطینی ها و اسراییل و کشته شدن صدها و هزارها زن و کودک ومرد فلسطینی تمام شود برای نظام ولایی از هیچ ارزشی بر خورد دار نیست . می توان با اطمینان گقت که در دو دهه اخیر خون تک تک کشته شدگان منطقه غزه و فلسطین ، بگردن رهبران ج.ا. است که با هدفی  تخیلی می خواهند  به قهرمان آزاد سازی اورشلیم تبدیل شوند .

  بر این مبنا  سیاست جمهوری اسلامی بیشتر به شلوغ کردن شرایط ، بر هم زدن آرامش ، عملیات و درگیریهای مسلحانه متمایل است . نفع ج.ا. در، بحران در منطقه است . در میان گروههای فلسطینی طرفدار مبارزه مسلحانه بر علیه اسراییل از جمله  جهاد اسلامی فلسطین ، کمیته‌های مقاومت فلسطین ، جبهه مردمی آزادی فلسطین  ، فقط جهاد اسلامی است که بیشترین نزدیکی فکری را با ولایت دارد . این گروه در دهه 70 میلادی ابتدائا در مصر تشکیل ، بعدا با القاعده وحدت کرد و شاخه فلسطینی آن بنام جهاد اسلامی فلسطین ، بعدا تشکیل شد . موضوع مهم اینکه این گروه با اینکه سنی هستند ، به انقلاب در مصر با الگوی انقلاب اسلامی در ایران می اندیشیدند  و این نزدیکی فکری باعث شده که تهران اکنون ، این گروه را بعنوان گروه نیابتی  خود در منطقه بپذیرد و احتمال دارد که در آینده نزدیک همراه با سرازیر شدن کمکهای ج.ا. بسوی این گروه  شاهد تنش آفرینی های بیشتر جهاد اسلامی با اسراییل باشیم ،از سوی دیگر اگر این گروه بسوی تنش افرینی با اسراییل گام بردارد ، ممکنست با حماس رودر رو قرار گیرد. حماس در غزه نمی خواهد گروه دیگری که بطور علنی به جمهوری اسلامی وابستگی دارد ،تعیین کننده سیاست جنگ و صلح در این منطقه آشوبزده باشد .

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: Uncategorized, فرهنگ ، تاریخ و جامعه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: