سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

وابسته بودن بعضی عناصر ، از اصالت مبارزات مردم نمی کاهد .

گاف “محسن سازگارا” در برنامه تلویزیونی “:” ایران اینتر نشنال ” و سیما ثابت “

در همه مبارزات و انقلابات عناصری وجود داشته اند که بیشتر از منافع مردم ، منافع  مادی و شخصی خودشان برایشان مهمتر از اهداف مردمی بوده است که د رحال فداکاری کردن و دادن جان لوده است .

 اما طبیعی است که حتی فرض کنیم وجود چند ده نفر عناصر مشکوک ، سود طلب و حتی وابسته چگونه می تواند از صداقت میلیونها نفر ایرانی که برای بزمین زدن یکی از اهرمنی ترین رژیمها حاکم ، مبارزه می کنند بکاهد .

 بتازگی در شبکه های اجتماعی وابسته به رژیم ؛ ویدیویی دست  بدست میشود که به این شرح است :

” محسن سازگارا ” از عناصر فعال اپوزیسیون و عضوشورای رهبری گذار ” وقتی که خود را برای شرکت در برنامه ای تلویزیونی با خانم ” سیما ثابت ” که وی خود مجری برنامه های ” ایران اینترنشنال” است آماده می کند به سهو و یا بعمد برای اینکه خود را مهم جلوه دهد می گوید : شما بمن ماموریت داده بودید که با عناصر فعال کف خیابان تماس بگیرم …. در اینجا مجری برنامه بوسط حرف سازگار پریده و می گوید : شما صحبت قبلیتون از یادتون نره و ضمنا شما جوری صحبت می کنید که گویا من به شما ماموریت دادم ، من فقط گفتم که بروید و شبکه های اجتماعی را مرور کنید …. سازگار نیز سعی می کند که جمله نسنجیده خود را که گویای قرار قبلی میان این دو را به نوعی رفع و رجوع کند …

 “محسن سازگارا ” از آن تیپ افرادی است که علاقه عجیبی به مهم جلوه دادن خود دارد و ممکنست که این جمله را به این انگیزه گفته باشد ، اما با توجه به صراحت جمله می توان بدترین احتمال را داد  و آن اینکه ” سازگارا ” با عناصری از تظاهر کنند گان ارتباط داشته و ” سیما ثابت ” به وی گفته که با آنها تماس گرفته تا اخبار دقیقتری از جریانات جاری از کف خیابان تظاهرات داشته باشد. الزاما این نیست آن عناصری که سازگارا با آنها تماس دارند نیز وابسته باشند و ثانیا گیریم که آنها حقوق بگیر ایران اینترنشنال هستند ، ایا میلیونها نفر ناراضی تظاهر کننده به رسانه فوق الذکر متصل هستند ؟ آیا ج.ا. ” ژینا ” را نکشته ؟ آیا ج.ا. نهر و دریا و جنگل و زاینده رود را نخشکانده ” آیا ج.ا. هواپیمای مسافربری را باشلیک دو موشک سرنگون نکرده است ؟ آیا فقر و فحشا واختلاس و نابرابری از سروروی رژیم ولایی سید علی بالا نمیرود ؟

رژیم و دستگاههای تبلیغاتی اش می خواهند  بر این همه خیانت ، این همه جنایت و این همه کشتار با موضوع هماهنگ بودن  سازگارا با یک مجری رسانه ای خارجی سرپوش نهاده و مبارزات اصیل میلیونها ایرانی با ولایت سید علی را سیاه کنند ؟

واز سوی دیگر  رسانه ایران اینترنشنال و محسن سازگارا ، چه نقشی در مبارزات میلیونی ایرانیان برای دستیابی به ازادی و نوزایی و جامعه ای مدرن دارند ؟ جواب روشن است ، تقریبا هیچ… این مبارزات براه تاریخی مبارزات مردم خواهد رفت و تشبثات رژیم برای آلوده کردن آن به ننگ وابستگی بجایی نخواهد رسید .

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: