سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

راجر واترز : هشدار! آمریکا می خواهد از حرکات شما سوء استفاده و ایران را نابود کند .

در مصاحبه ای که ” ایران اینترنشنال ” که امروزه به یکی از تاثیر گذارترین رسانه ها در امور سیاسی- اجتماعی کشور و مردم ایران تبدیل شده است ، با راجر واترز هنرمند و خواننده مشهور بین المللی و محبوب جوانان انجام داد ، موضوعات بسیار مهمی از سوی وی مطرح شد که در فضای خشن  ناشی ازسرکوب خونین مزدوران ولایت به آن توجه نشد . ذکر این نکته بسیار مهم است که ولایت و نیروهای امنیتی مزدور آن ، چنان ناجوانمردانه پیر و جوان و زن و مرد را بخاک و خون می کشند که اساسا هیچ زمینه ای برای طرح مسائل سیاسی غیر از ارزوی سرنگونی ولایت باقی نمی گذارد .

 اما نیروهای کارکشته و مجرب سیاسی وظیفه دارند که علیرغم جو خشن بوجود آمده حاکم بر فضای اعتراضی این روزها ، بدون اسیر شدن در هیجانات و احساسات ، به تحلیل مسائل پرداخته و وظیفه خود را بعنوان روشنفکر آگاه و متعهد بمردم خود انجان دهند .

 در مصاحبه این هنرمند آنچه که از سوی وی بر آن تاکید شده است اول اینستکه : آخوند حق ندارد ، آخوند هیچ وظیفه الهی و … ندارد که بخواهد الگوی پوشش ، شیوه زندگی و زیست وبود را به مردم و بخصوص بر زنان تحمیل کند .

اما نکات مهم دیگری که و ی همچنان که در مصاحبه ضمیمه می بینید بر آن تاکید دارد اینکه : آمریکا سالهاست که در پی نابودی ایران است وی می گوید ” پل ولفویتز ” این موضوع را مستقیما مطرح کرده که ایران باید مضمحل شود . ” راجرواترز ” میگوید : سیاست خارجی آمریکا بر مبنای جلوه دادن کشور ایران بعنوان بدترین و خرد کردن ایران بعنوان یک کشور است . مهمترین نکته مطرح شده از سوی اینستکه : آمریکا می خواهد با سوء استفاده از حرکاتی که امروز در ایران جریان دارد ، کشور ایران را تضعیف و بطرف نابودی ببرد .

وی در این مورد به عراق و  افغانستان  و لیبی اشاره کرده و می گوید که این کشورها تجربه های خوبی از دخالت آمریکا در امور خود ندارند  .

واقعیت اینستکه آمریکا اکنون از طریق مسیح علینژاد ، صدای آمریکا ، رادیو فردا و ایران اینترنشنال به تاثیر گذارترین کشور بر حیات سیاسی کشور و مردم ما تبدیل شده است . اما سابقه این کشور در دخالت در امور افغانستان ، عراق و دیگر کشورها سابقه ای سیاه و در عراق و افغانستان  به قدرت گیری بنیاد  گراترین نیروهای سیاسی منجر شده است . علیرغم اینکه میدانیم این برخوردها از سوی ما  تضعیف مبارزه با رژیم ولایی نام گذاشته خواهد شد ، اما از یادنبریم که دقیقا در میدان مبارزه هم باید با قلب گرم اما با عقل سرد اندیشید و افسار عقل را بدست هیجاناتی که گاها منطقی هم می نمایند نداد .مبارزه با ولایت بجای خود اما ممانعت از دخالت خارجی ها هم در مبارزات ملت برای دستیابی به فردایی روشنتر نیز بجای خود .

 بنابراین با اعتقاد به اینکه مبارزه ملت ایران با توجه دادن مبارزان به برخورد عقلانی به نقش آمریکا ، تضعیف نخواهد شد بازهم در این باره خواهیم نوشت .

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: