سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

آیا “مسیح علینژاد”رهبر جنبش است ؟

بخش دوم مقاله : ج.ا. با اشاره انگشتان   یک کارمند دون پایه “صدای آمریکا ” بلرزه افتاد .

بخش یک

 واقعیت اینستکه ” مبارزه با حجاب اجباری ” حرکتی مردمی است و بخش های زیادی از زنان متجدد و نه الزاما مدرن  ایرانی ، با پوشش ولایی حجاب برتر مبارزه می کنند  ، اما واقعیت دیگری هم وجود دارد و آن اینکه فعالترین عنصر سیاسی- اجتماعی این مبارزه و آن کسی که دائما و بدرستی بر روی سیاسی بودن موضوع حجاب تاکید داشته و دارد فردی نیست جز  مسیح علینژاد .  دیگر اینکه دو مرکز خبری رادیو فردا و ایران اینترنشنال بیشترین ارتباط را با فعالین کف خیابان تظاهرات دارند .از یاد نبریم که ایرانیان معترض نیز با زیرکی و رندی خاصی ضمن بهره بری از امکانات مسیح و رادیو فردا و علی اصغر اینترنشنال  ، در شعارهایشان هیچ حمایت خاصی  از آنان  نمی کنند و این آن نکته مثبت این حرکات است . نیروهای مترقی نباید با بی توجهی به این اعتراضات آنرا بدست کارمندان صدای آمریکا بسپارند .

اما نکته جالب قابل تذکر  اینکه آمریکا اگر برای سرنگونی حضرت مصدق آن بزرگ مرد تاریخ معاصر، چندین طرح کودتا اجرا می کند ؛ جاسوس عالیرتبه خود ” کرمیت  روزولت ” را مامور می کند ؛ مدتها با محمد رضا شاه مذاکره کرده و وی نهایتا با بی میلی تمام موافقت خود را با کودتا اعلام می کند ، اما در مورد ج.ا.  آمریکا اساسا نیازی به طرح کودتا و حمله و … نداشت ولایت و بیت و ج.ا.و تمدن من در آوردی ایرانی- اسلامی خامنه ای همه با هم با اشاره سرانگشتان یک کارمند دون پایه  صدای آمریکا یعنی معصومه علینژاد ، و تلاشهای علی اصغر اینترنشنال و رادیو فردا ، بلرزه درآمده اند ، در بیشتر از 100 شهر حرکات اعتراضی براه افتاد ، دهها تندیس آخوندهای رنگارنگ و تصاویر و تابلوهای خمینی  دغلکار و خامنه ای متقلب به آتش کشیده شد ، تا کنون و فقط بر اساس اخبار رسمی نزدیک به 75 نفر کشته شده ،  تابوی مقابله با بسیجی های خونخوار شکسته شد و زن و مرد و پیر و جوان به مقابله با بسیجی ها پرداختند  و همین موضوع بهانه ای شد که رژیم ضمن کشته سازی ، و مظلوم نمایی  چند نفر بسیجی و مامور انتظامی را بدست خود بکشد .

 آیا تایید نقش کارمند صدای آمریکا و ایران اینترنشنال و … بیانگر وابسته بودن این حرکات است ؟ البته که نه مردم برای اعلام بین المللی حرکات خود از این وسیله ها استفاده اما این عوامل تا کنون امکان هدایت حرکت در کلیت خود را نداشته اند . مسیح علینژادلاف میزند و بر آن تاکید دارد که رهبر این حرکات است ، اما حتی جرات دادن یک فراخوان را نداشت چون میدانست کسی به آن اعتنا نمی کند  ممکنست به چند زن و دختر گفته باشد که وارد مترو شده و به سایر زنان گل و شیرینی بدهند و …. اما وی تا کنون نتوانسته مهر خود را بر این حرکات بزند.

 آیا ارتباط فعال پیشگامان  جنبش با عوامل فوق الذکر مهم است ؟

ابتدائا وابستگی های سیاسی عوامل فوق الذکر را بررسی کنیم :

مسیح علینژاد : وی فرزند انقلاب اسلامی است ، شاید اگر انقلاب نشده بود وی اکنون بمانند هزاران فرد طرد شده حاشیه نشین (اجتماعی ) سیستم سرمایه داری در کشورهای پیرامونی در شهری  کوچک به امر خانه داری و  یا کارمندی در شرکتی معمولی مشغول بود ، انقلاب اما به وی بمانند میلیونها هوادار خود  تشخص داد و بقول معروف به اینها اجازه داد در میان چرخ دنده های یک سیستم سرمایه دارانه بلولند و بقول معروف آب بندی شوند و با سیستمهای نو و حرفهای نوتر آشنا شوند . اگر بخواهیم بزبان  و منطق انقلابهایی که در دوران مدرن اتفاق افتادند صحبت کنیم ، کار انقلاب اسلامی ساختن کادر و بوروکرات   و نوکر برای سیستم سرمایه داری بوده است . چرا می گوییم نوکر و نه فعال و کار آفرین ، چون فرزندان انقلاب خمینی عموما  عرق ملی نداشته و منافع جناحی ، شخصی و فرقه ای خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند . انقلاب اسلامی یا کادرو نوکر سرمایه داری  اصولگرا ساخته که بشکل مدیران سپاهی شرکتهای واردات و صادرات مشغول وارد کردن آت و آشغال از چین و خیر رساندن به شرکتهای آمریکایی و اروپایی مستقر درآن کشور هستند و برای فروش نفت التماس هم می کنند  و یا با وارد کردن برنج و گندم و ذرت و صادرات موادخام ، ریشه تولید ملی را از بیخ و بن برکنده اند . یا صاحب پاساژهای شیک شهرهای بزرگ هستند که توزیع کنند گان خرد را نابود می کنند .

رژیم پهلوی هیچگاه نمی توانست خدماتی را که سپاهی و حزب اللهی و جهادی بخصوص در امر اصلاحات ساختاری و ایجاد سیستم درمانی و آموزشی غیر دولتی و شوک قیمتی به سیستم سرمایه داری کردند ، انجام دهد ! در این مورد هم اصلاح طلب و اصولگرا فرق زیادی ندارند ، تمامی اصلاحات ساختاری و شوکهای قیمتی  و فروش کارخانجات که به نابودی آنها و گسترش بیکاری و فقر منجر شد تحت راهبرد مستقیم خامنه ای و با بهانه سپردن اقتصاد بسدت مردم و تقویت بخش تعاونی انجام یافته است . .  بگذار خامنه ای دلش خوش باشد که جوان شهادت طلب به عراق و سوریه میفرستد وجوانان ولایی در مساجد به اعتکاف می نشینند .  مداح و روضه خوان زیادشده و 2 میلیون نفر به راهپیمایی اربعین میروند ، موضوع اینستکه انقلاب اسلامی از آخوند و مکلا و معمم  به سیستم سرمایه داری سرویس داده و از این سرویس دادن  لذت هم میبرند .

کلان سرمایه دار آمریکایی و اروپایی بر آنست که  وقتی اینها همه نوکر سیستم جهانی هستند که نفت صادر می کند و از اقصی نقاط جهان کالا وارد کرده  و ضمن دامن زدن به تنشهای منطقه ای باعث فرار سرمایه ها به آمریکا میشوند ، بگذار در خیالات خودشان خوش باشند . آخوند ولایی امروز نفس هم بکشد و مداح های لات هم هرچه حُسه حُسه بکنند ، در حال سرویس دادن به سرمایه مالی  جهانی به بدترین شکل نوکری البته همراه با لفت ولیس اما با نابود کردن سرمایه های ملی کشور و مردم خود هستند . این از نوکر سازی اصولگرایی برای سرمایه های مالی جهانی .

اما شکل دیگر کادر سازی انقلاب اسلامی برای سیستم جهانی سرمایه داری ساختن نوکران فکری برای سیستم سرمایه داری است که این بخش را فرزندان اصلاح طلب انقلاب اسلامی و خمینی  انجام میدهند .  یعنی درخت زقومی بنام انقلاب اسلامی هیچ میوه ای برای ملت ایران نداشته است  . هرچه بوده  ، نابودی سرمایه های ملی ، تاراج ثروتها ، نابودی طبیعت ، ساخت گنبد و بارگاه برای امام و امام زاده در مقیاس ملی و بین المللی بوده است . تمام انقلاب اسلامی با 40 سال حکومت نتوانسته حتی یک فرد به مانند شاگردان حضرت مصدق تربیت و به جامعه عرضه کند ! رژیم خمینی حتی نتوانست به اندازه محمد رضا شاه ، در توسعه ایران بکوشد . ولایت اسلامی نمونه دقیق امتناع تفکر است ، حاکمیت و رهبری فساد ، پول پرستی و بندگی در مقابل جاه و مقام است و اصلاح طلبان و در این میان مصی علینژاد نمونه بارز و میوه تلخ این درخت  زقوم هستند . ممکنست که مصی علینژاد اکنون هیچ نشانه ای از حزب اللهی بودن نداشته باشد ، اما وی در دامن روح الله و انقلاب اسلامی تربیت سیاسی شده  و نضج و نما یافته است . ژن فکری و ساختار فکری و شخصیتی وی در چهارچوب تفکری انقلاب اسلامی شکل گرفته است .

 اصلاح طلبان  نسخه برابر با اصل اصلاح طلبانی هستند که از میان بوروکراتهای حاکم بر اتحاد شوروی بر آمدند . در شوروی آنها حتی  توانستند کمونیستهای اتحاد شوروی را هم دور زده و قدرت را از آنا ن بگیرند و اعلام فروپاشی کنند . یعنی خاتمی ها و میر حسین ها و فائزه جات وامثالهم از آن جنس انقلابیون اسلامی هستند و بودند که درست بمانند یلتسین و گورباچف فکر میکردند که  کافیست تا صداقت خود را به آمریکا و اروپا نشان دهند تا این دوقطب اقتصاد و سیاست ، درهای بهشت را بر روی آنها باز کرده و ایران را سراپا صنعتی کنند . اینان اگر موفق میشدند ، قطعا سرنوشت شوروی سالهای 1991 تا 1998 نیز در انتظار ایران بود و بنظر نمیرسد که اینان آن بضاعت فکری را میداشتند که از میانشان حتی  فردی بمانند پوتین به نجات هر آنچه مانده بود برخیزد . بخشهایی از  اصلاح طلبان که با ممانعت جناح اصولگرا برای وصول به خواسته هایشان در وصل به آمریکا و اروپا با  درک ابتدایی  خود از مدرنیته شده بودند ، خود را به خارج از مرزها رسانده و سعی کردند که به شکل دیگری نوکری خود به آمریکا را اعلام کنند . یعنی سپاهی و جهادی ونهادی و بیت اگر بشکل اجرای بی کم و کاست برنامه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای سرمایه جهانی نوکری می کند ، اصلاح طلبانی مانند علی اصغر رمضانزاده ، مرتضی کاظمیان وهمین معصومه علینژاد و سایر اصلاحاتچی ها به شکل دفاع از انقلاب مخملی مراتب خدمت خودرا به آمریکا اعمال و اگر نتوانسته اند در داخل لفت و لیس کنند در خارج با گرفتن حقوق های چندین هزار دلاری ویژگی اساسی یک فرزند روح الله و انقلاب اسلامی یعنی رانتخواری را بمراتب اعلا انجام میدهند . اصلاح طلبان سابق گرد آمده در فرشگرد در اطراف فرزند شاه سابق نیز عناصری غیر قابل اعتماد  و تربیت یافته در مکتب فکری “روح الله” هستند .

 یکی از ویژگی های بنیادی فرزندان خمینی از معصومه وعلی اصغر و مرتضی وحاج محسن وشمعحانی و فرماندهان سپاه و فرشگردی ها وآن محسن سازگارا ،  بندگی در مقابل پول و جاه و مقام است . همین معصومه چند بار اعلام کرده است که رهبر جنیش جاری است اعلام کرده است که رهبر حرکات اخیر است ،. فارغ از اینکه عطر آنست که خود ببوید نه اینکه خود مصی بگوید محسن سازگارا اخیر گفت که از سوی ایران اینترنشنال ماموریت داشته با فعالان کف خیابان تظاهرات جاری تماس بگیرد . کارمند شبکه منو تو همان ” سالومه ” می گوید که مصی برای شبکه ، و برای کاری که اساسا منتشر نشده بوده است صورت حساب 10000 پوندی فرستاده است .مصی خود بعدا علیرغم میل مادر پویا بختیاری آن برنامه را منتشر می کند .

 فرزندان خمینی و انقلاب اسلامی در این خصیصه با یکدیگر فرق زیادی ندارند .بیاد دارید  آن پادو انقلاب اسلامی ، حسن عباسی مدعی استراتژیست بودن،  برای کسب عنوان دکترا چه یقه درانی هایی میکرد ؟ درست به این دلیل و بخاطر این ضعف و بخاطر ضعف شخصیت وعدم پایبندی به هر اصولی ، دولت های خارجی آماده اند تا فرزندان خمینی را به اسم رهبران انقلاب اسلامی به نوکری بپذیرند . روسیه حزب اللهی ها را به نوکری پذیرفته و آمریکا و اروپا اصلاح طلبان را به کارمندی مراکز رسانه ای خود و تو بخوان مشاور امور استراتِژیک خود در امور ایران می پذیرند . میردامادی در رادیو فردا و علیجانی در رادیو فرانسه و اصلاح طلبان در مراکز امور سیاسی – استراتژیک آمریکا و ایران اینتر نشنال وگل سرسبد فرزندان خمینی ” معصومه علینژاد ” درصدای آمریکا  به عرض مراتب نوکری به آمریکا و مشغول هستند . آیا ارتباط با مراکز جهانی و کشورهای تاثیر گذار بد است ، البته که نه ، اما موضوع اینستکه وقتی که یک فعال سیاسی ، حقوق بگیر یک دولت خارجی است موظف است که منافع و منویات آن کشور خارجی را بر منافع ملی خود ترجیح دهد و درست به این دلیل است که  رهبری عوامل فوق الذ کر بر جنبش زن ،زندگی ، آزادی خطرناک است .

مثلا  معصومه علینژاد حقوق بگیر دولت آمریکا آنهم نه یک حقوق بگیر مانند آن استاد ایرانی یک دانشگاه آمریکایی که پروژه بگیر دولت آمریکا برای اجرای طرحهایی است که با هدف تحت فشار قرار دادن ج.ا. برای مذاکره با آمریکا صورت میگیرد ! افرادی از نوع علینژاد و علی اصغر و امثالهم  به مانند حتی آن اصولگرایی که حقوق بگیر دولت روسیه است موظف به اجرای طرحهای دولت مزبور خارجی است ! یعنی اگر فردا روزی دولت آمریکا با ج.ا. به نتیجه برسند ، برخورد مصی با مبارزات زنان با ج.ا. باید مطابق با آن سیاست مفروض نوین تغییر کند ! و بنظر نمیرسد که اینان از آن استحکام فکری و وابستگی ملی و عرق وطنی برخوردار باشند که در مقابل اجرای طرحهای آمریکا بایستند .

 اصولگرایان و حتی شخص خامنه ای هم همین ضعف را در مقابل روسیه دارند .

 جماعت فرزندان خمینی و انقلاب اسلامی مشتی پول پرست ، ضعیف در مقابل جاه و مقام و بحساب آمدن از سوی جامعه بین المللی بوده و بهیج وجه در پیکارهای سخت برای دفاع از منافع ملی این آب و خاک قابل اعتماد نیستند . ولایت خامنه ای و خمینی 40 سال است که همه امکانات مالی و اجتماعی . سیاسی را در اختیار دارند و دریغ از تربیت حتی یک شخصیت مطرح بین المللی در حوزه دفاع از منافع ملت ایران ..

امام عصر ولایت اجازه شکوفایی هیچ شخصیتی مگر در چهارچوب پذیرش آقایی و سیطره فکری خود را به هیچکس نداده است  .

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: