سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

اگر قرار است امنیت فقط برای ” حزب اللهی ” باشد پس بجنگ تا بجنگیم .

 اگر قرار است امنیت فقط برای حزب اللهی و افراد وابسته به نهاد و جهاد و سپاه و آخوند و مداح و روضه خوان باشد ما این امنیت را بهم خواهیم زد ! …

این لب کلام معترضان به حکومت است که هز ار چند گاه خودرا در تظاهرات و اعتصابات  نشان میدهد ! یا افزایش قیمت بنزین ، جرقه ای به انبار باروت می شود ، یا خشک شدن زاینده رود و یا فروریختن ساختمان متروپل و یا موضوع حجاب اجباری ! قضیه  چیست ؟ موضوع اینستکه یک فرد حزب اللهی  در ایران نسبت به یک فرد غیر حزب اللهی  از امنیت و امکانات  بیشتری برخوردار است و از کیسه خزانه بیشتر بهره مند می شود ..حتی یک حزب اللهی لبنانی ، یمنی و عراقی از امکانات بیشتری نزد ولایت سید علی برخوردار است .

علی خامنه ای کدخدای ولایت اسلامی ایران ، در سخنرانی اخیر خود از وجود امنیت در ولایت خود گفت ، آنچه وی از امنیت می فهمد ، سطحی ترین برداشت از موضوع امنیت است که حفظ مرزها را در نظر دارد ، خب این موضوعی بدیهی است ، اگر روزی چنگیز خان و تیمور لنگ هم بر ایران حاکم بودند ، طبیعتا برای حفظ حاکمیت خود از مرزهای سرزمینی این آب و خاک پاسداری می کردند ، اما مردم را در داخل همان مرزهای محروسه به زاری کشته ، اموال و سرمایه هایشان را به سرزمین مادری خود انتقال و از کشته ها پشته می ساختند .در آنزمان هم برای مغولها در ایران اشغال شده همه امکانات فراهم بود از اسب و خانه های خوب و کنیزکان و برده های ایرانی … خامنه ای هم طبیعتا برای حفظ حکومت خود باید مرزهای سرزمینی ایران را حفظ کند ، اما مگر این کارو خدمت رابرای ایران و ایرانی کرده است ؟ وی دقیقا می گوید همه ااینها برای حفظ نظام است که الزاما به معنای دفاع از منافع تاریخی ملت ایران نیست . امنیت برای یک کارگر و دارنده های حقوق ثابت یعنی متناسب بودن در آمد با نرخ تورم ، یعنی امکان تحصیل فرزندان در شرایط تحصیلی متناسب ، یعنی دختر و زن ایرانی اگر بخیابان رفتند آنان را دستگیر نکرده و بعد جنازه اشان را تحویل بدهند . اما برای کدخدای ولایت سید علی روضه خوان امنیت یعنی فقط حفظ مرزهای سرزمینی وداخل این مرزها هم بقیه اش با سرکوب حل شود …

امرزو هم برای یک حزب اللهی امنیت کامل فراهم است ! تحصیلات در دانشگاهها ، استفاده از سهمیه ها ، سفر به خارج از کشور برای درمان ، تحصیل و گردش سالانه ( یک نمونه از هزار نمونه آن سیسمونی خری خانواده قالیباف )  ، گرفتن وام کم بهره و دهها خدمات ریز و درشت دیگر … البته در درون حزب اللهی هم یک نظام طبقاتی وجود دارد که آن بیچاره ها هم بسته به نزدیکی اشان به مراکز قدرت ، درجه استفاده اشان از این رانتها متغیر است .

از سوی دیگر ولایت و نیروهای مزدورش دائما هراس میدهند که در صورت تصمیم قطعی مردم برای سرنگونی رژیم ُ آنان زمین سوخته ای به ما مردم تحویل خواهند داد ، آب در هاون می کوبند ، وقتی مردم تصمیم بمقابله قطعی با اینان بگیرند ، قبل از اینکه اینها بتوانند ایران را آتش بزنند مردم ، ولایت و طرفدارانش را بزباله دانی تاریخ خواهند فرستاد .

اگر امنیتی که خامنه ای و حزب اللهی ها از آن دم میزنند ، اینهایی است که در بالا آمد بخش وسیعی از مردم این آب و خاک ، انقلاب خواهند کرد  و با هدف پایه گذاری نظمی عادلانه تر  این امنیت را برهم خواهند زد و اعتراضات اخیر مردم ایران نیز دقیقا با این هدف است و با توجه به عدم عقب نشینی ولی فقیه ، این مبارزه تا خلع قدرت از ولی  ولایتمداران   ادامه خواهد یافت .

Tagged as: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: