سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ایران بر سر دو راهی  انقلاب و یا جنگ داخلی : انقلاب خواهد شد 

ایران بر سر دو راهی  انقلاب و یا جنگ داخلی : انقلاب خواهد شد  این شتری است که نهایتا در خانه ما خواهد خوابید ، خامنه ای بنا بر وظیفه ای که خود مدعی است الهی است می خواهد ولایت در

ایران را به ولایت آقا امام زمانش  متصل کرده وهر گونه تعلل در اجرای این وظیف را گناهی نابخشودنی میداند . البته واقعیت قضیه اینستکه وی می خواهد با حفظ نظام ابتدائا خود و خانواده خود و در درجه دوم روحانیت ولایی را از نابودی نجات دهد و دقیقا بر این مبنا حاضر است که هر گونه احتمال سرنگونی خود را با تهدید تبدیل کردن ایران  بزمین سوخته پاسخ دهد .

  باید انتخاب کنیم یا یک جنگ داخلی دراز مدت که نهایتا حاکمیت خامنه ای بر بخشهایی از ایران را تداوم بخشیده و بر سر بقیه مملکت چه خواهد آمد مشخص نیست و یا پیوستن کارگران و کارمندان بیمارستانها ، وزارت خانه های مالیه و بانکها و دانشگاهها به جوانان انقلابی ، بزمین زدن ولی فقیه و تار ومار کردن مزدورانش و بثمر رساندن انقلاب آزادی خواهانه و عدالتجویانه ملت ایران که ادامه نهضت مشروطیت و مبارزان پدران ما در طول بیش از یک قرن گذشته است . ایران اگر براه انقلاب نرود ، جنگ داخلی در انتظار ما است .

 بر این مبنا پاسخ مردم به تهدید تبدیل کردن ایران بزمین سوخته از سوی حزب اللهی ها روشن است وآن اینستکه ، اعتراضات ، در پی تبدیل شدن به اعتصابات گسترده ، چنان بسرعت طومار حکومت ننگین ولایی را درهم خواهد پیچید ، که ولایت و مزدورانش فرصت نکنند ایران را بزمینی سوخته تبدیل کنند .

 اگر کارگران بخصوص در بخش تولید و توزیع داخلی نفت ، بخش صدور نفت ، کارگران  حمل و نقل ، کارمندان وزارتخانه ها ، مراکز اداری درمان و بهداشت ، کارگران رسمی پتروشیمی ها با شروع اعتصابات سراسری یه اعتراضات بپیوندند و از آنجاییکه رژیم نه پول دارد و نه آبرو ، نخواهد توانست اعتصابها را بشکند و بسیار زود قبل از اینکه این مبارزات به جنگ داخلی تبدیل شود ، طومار حکومت ولایی در هم پیچیده خواهد شد .

هر گونه سقوط ج.ا. در اثر دخالت خارجی و بازگشت اپوزیسیون مورد حمایت آمریکا و عربستان بقدرت ، در حالتیکه هنوز اعتصابات گسترده به  توان مالی  رژیم ضربات سخت نزده باشند و رژیم از توانایی استفاده  از در آمدهای نفتی برخوردار باشد  ، فقط به وقوع جنگ داخلی منجر خواهد شد .

سقوط رژیم بر اثر وقوع اعتصابات در بخشهای نفت ، حمل و نقل و وزارتخانه های مالی وبهداشت و درمان ، زمینه را برای وقوع انقلاب که قطعا ادامه حرکت مداوم آغاز شده در نهضت مشروطیت است فراهم می کند .

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: