سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

بسیجی ها ولباس شخصی ها قصد ورود به اوین و قتل عام زندانیان را داشتند.

بر اساس اخبار رسیده به ما ، از چند روز پیش و در پی کشته شدن چند بسیجی در تظاهرات اخیر و شایعات مبنی بر برخوردهای سخت با آنان ، زمرمه انتقامگیری از زندانیان در میان لباس شخصی ها و حزب اللهی های تند رو بگوش میرسیده است ، تا اینکه بالاخره امروز عصر تعدادی از نیروهای بسیجی و لباس شخصی که قصد ورود غیر قانونی به زندان اوین و اجرای نیت جنایتکارانه خود را داشته اند ، با ماموران ورودی زندان درگیر و وقتی که از عدم امکان ورود بزندان روبرو میشوند ، حداقل 4 خمپاره به درون زندان پرتاب می کنند .

خبر دیگری که موید همین خبر است اینکه فرزند هاشمی رفسنجانی که در زندان اوین بند جهاد بسر برده و هر هفته بعد از گذراندن مرخصی آخر هفته ، جمعه شب بزندان باز می گشته است ، دیروز جمعه از بازگشت بزندان منع شده بوده است .

در سالهای 1365و 1366 نیز اعضای کمیته انقلاب اسلامی نیز چند بار خواسته بودندبا ورود بزندان اوین ، زندانیان را قتل عام کنند ، که نهایتا منجر به اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در اوین و زندانهای سراسر کشور شد . امید که قبل از اینکه کینه ورزان حزب اللهی بتوانند آسیبی به فرزندان اسیر ملت بزنند ، طومار ولایت ننگین برای همیشه در هم پیچیده شود .

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: