سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

سایه شوم قتل عام بر فراز سر زندانیان سیاسی

وقتیکه از خطری که زندانیان سیاسی را تهدید می کند ، صحبت می کنیم مراد این نیست که نسبت به جان و سلامت زندانیان غیر سیاسی نگران نیستیم ، همه کسانی که در زندانهای ج.ا. بوده اند ، میدانند که ماموران زندان ولایت  چه زندانهای سیاسی و چه غیر سیاسی ، با کینه ای وصف ناشدنی با اسیران برخورد می کنند و چه چوب و چماقی که بر سر آنان خرد نمی کنند . بنابراین در شرایطی که رژیم اسلامی در برخورد با اعتراضات گسترده  ناتوان شود از بسیجی های سنگدل بر می آید که برای آنطور که خودشان زندانیان را نام می نهند راحت شدن از دست یکسری قیام کننده بر علیه رژیم ولایی  ، رها شوند و در این مورد قطعا از زندانیان سیاسی شروع خواهند کرد . تصمیم مبنی بر کشتن زندانیان ، همانطور که پدر حزب الله  یعنی خمینی در سال 1367 به آن دست زد اینبار می تواند از سوی عناصر تند رو بسیج ، سپاه و لباس شخصی ها صورت گیرد . این عناصر تند رو قطعا حتی در گارد زندان هم آدم دارند .

 این احتمال از آن جهت باید مورد توجه قرار گیرد که در ماجرای اخیرکه از سوی تبلیغات ولایت ،  آتش گرفتن زندان اوین  نام گرفت  گزارشاتی از داخل کشور بدست ما رسید که خبر از در گیری میان سپاه پاسداران در بیرون از زندان با ماموران  یگان ویژه نگهبانی زندان  و کادر محافظت زندان داشت . این فایل صوتی می گوید که نزدیک به 140 نفر از زندانیان بر اثر تیر مستقیم ماموران سپاه پاسداران که در بیرون از زندان مستقر بوده اند کشته شده اند و در صورت صحیح بودن این خبر ، باید بتدریج خانواده های زندانیان کشته شده شروع به اعتراض و افشاگری کنند . این نظریه بر این مبنا استوار است که گروهکهای تند رو داخل سپاه و بسیج در پی تحقیرهایی که  سپاه و بسیج و لباس شخصی ها در تظاهرات  از سوی مردم متحمل شدند ، قصد ورود بداخل زندان و کشتار زندانیان را داشته اند که با ممانعت گارد زندان روبرو می شوند  . در سالهای  منجر به قتل عام زندانیان بدستور خمینی در سال 1367 نیز نیروهای کمیته  چند بار سعی کرده بودند با ورود بزندان اوین ، زندانیان را قتل عام کنند که با ممانعت جدی کادرهای دادستانی روبرو شده بودند .

از یاد نبریم که در سال 1940 گارد آهنین نیروهای فاشیستی حاکم بر کشور رومانی متشکل از تند رو ترین بخشهای نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها  ، دقیقا با همین طرح وارد زندان محل نگهداری زندانیان سیاسی شده و قتل عام زندانیان را که بعد به ” قتل عام ژیلانو ” معروف شدند را رقم زدند  .

 وظیفه ما بعنوان نیروهای آزادیخواه وانقلابی و بخوص خانوادهای زندانیانی که در اوین نگهداری میشوند اینستکه با چشمانی نگران و هوشیار ،  تحرکات در زندان اوین را زیر نظر داشته و در صورت  حالت  مبارزات آزادیخواهانه مردم ومشاهده بروز درگیری ، تیر اندازی ، آتش سوزی و ناآرامی در  زندانها  ، منتظر ارائه اخبار سراسر دروغ از منابع رسمی ولایت نشده و ضمن گرد آمدن دهها هزار نفری در اطراف زندان اوین وسایر زندانها  سعی در ورود بزندان  و تلاش برای آزادی انقلابیون و زندانیان در بند برای نجات از دست نیروهای بیرحم رژیم ولایی داشته باشیم . 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: