سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ایران انقلاب بیدفاع : بخش دوم : یورش ضد انقلاب ولایت و سلطنت

ایران انقلاب بیدفاع بخش3

ایران انقلاب بیدفاع بخش 4

فحاشی های زشت عناصرسلطنت طلب  حقوق بگیر و فعال در اندیشکده های آمریکایی به  مدافعین انقلاب و فعالان 57 ، انسان را به یاد  در گیری های میان انقلابیون و سلطنت طلبان شکست خورده در فرانسه بعد از 1789 می اندازد ، در آن کشور کار بجایی رسیده بود که طرفداران انقلاب از بردن نام انقلاب شرم داشتند ! اما فرانسه امروز بعنوان مهد انقلاب و مدرنیته  نه حاصل بازگشت سلطنت و بوربون ها  که حاصل ادامه انقلاب مداومی است که از 1789 تا 1945 در جریان بود .

 هر تهاجم بزرگ ضد انقلاب ، گویای پیشرفت شگرف انقلاب است ، اگر امروز ولایت فقیه  و نیروهایش می گویند که انقلاب تمام شد ، مستضعفین به حق خود رسیدند و کارگر و حاشیه نشین و کارمندو باز نشسته مشتی مزدور هستند ، و فعالان جنبش زن – زندگی – آزادی ، کارگر و دانش آموز را  به خاک و خون می کشند اگرامروز رجاله های  سلطنت طلب ضد انقلاب بدترین توهین ها را به انقلابیون می کنند و در فقدان امکان زندانی کردن ما انقلابیون ، در شبکه های اجتماعی توسط ارگانهای مورد پشتیبانی سازمان سیا  ( ایران دیس اینفو تحت سرپرستی  مریم معمار صادقی )  هر صدای مترقی را محدود و حذف می کنند ، اینها همه بیانگر اینستکه انقلاب تهاجم خود را برای گرفتن مواضع بیشتر تشدید کرده است و ضد انقلاب نیز در این میان دست و پا میزند

 ضد انقلاب در هیئت حزب اللهی، ولایی ، سلطنت طلب و نیروهای خارجی حامی اشان وحشت کرده و به سرکوب و حذف دیوانه وار گرایشهای انقلابی روی آورده اند . بقول بزرگی : هر تهاجم بزرگ ضد انقلاب ، علامت پیشروی انقلاب است . ما انقلابیون فقط چند گام تا پیروزی فاصله داریم و به همین خاطر نیز با دشمنان بزرگ و دهشتناکی نیز روبرو هستیم . بر این مبنا انقلاب در ایران انقلابی بیدفاع است . نظام سیاسی  بر آمده از انقلاب ، امروز خود به یکی از عوامل بزرگ ضد انقلاب تبدیل شده است .

بگذار بحث را عینی تر کنیم انقلاب کیست که امروز بیدفاع مانده است ؟ انقلاب کارگری است که زیر خصوصی سازیها و اصلاحات ساختاری ملا له شده و همه گرایشهای اپوزیسیونی نیز با تعهد بدولت کوچک آهنگ بازگشت بقدرت در سر دارند ، انقلاب صاحبان 2.5 میلیون صاحبان بنگاههای خرد توزیع و تولید و کشاورزانی  هستند که نه در زمان شاه و نه در زمان ملا امکان  نوسازی بنگاههای تولیدی و توزیعی خود را نداشتند و در هر دو رژیم در مسابقه ای نا عادلانه با واردات در حال خرد شدن هستند ، انقلاب ملی گرایانی هستند که با حسرت ناظر وابسته بودن پوزیسیون و اپوزیسیون به روسیه و آمریکا هستند ، انقلاب زنانی هستند که 100 سال بعد از نهضت مشروطه هنوز از اولیه ترین حقوق خود برخورد دار نیست . اینها هستند که سربازان ما انقلابیون برای تسخیر قدرت هستند وهر چند که اکنون بیدفاع هستند اما بسیار زود برخواهند خاست . ، اما اکنون انقلاب بیدفاع است و مورد تهاجم دو ضد انقلاب قرار گرفته اند.

کدام انقلاب بیدفاع مانده است  ؟

 انقلابی که بصورت مداوم از نهضت مشروطه و تا کنون ادامه داشته و علیرغم افت و خیزها ، همه اقشار اجتماعی ، نهادها ، ٍ احزاب و گروههای سیاسی را تحت تاثیر شدید خود قرار داده است . روحانیت که نعره می کشید تحصیل زنان عین فحشا است منقاد و مطیع مدرنیته شده است و حتی تلاش می کند حقه ها و تردستی ها وحتی خرافات خنده دار خود را خود را بازبان علم بیان کند ، آخوندها و ملاهای کت و شلواری برای داشتن عنوان دکترا بر روی هم پنجه می کشند و نمی دانند ملا شدن آسان بود  اما مدرن شدن بسیار سخت است … سلطنت که می گفت مردم سگ کی باشند که در امر حکومت دخالت کنند امروز می گوید قدرت را به من بدهید من از همگان  جمهوری خواه تر هستم ،  کشوری که در حال فروپاشی بود امروز به کشوری معظم و قدرتمند تبدیل شده است  ، ممکنست بگویید اگر روحانیت و سلطنت طی سالهای 1300 تا 1400 ایران را به کشوری قدرتمند تبدیل کرده اند پس چرا آنان را ضد انقلاب می نامیم ؟ پاسخ اینستکه اولا این دونیرو بعنوان عامل  اصلی حفظ سنتهای سیاسی- اجتماعی ارتجاعی  ، مدرن شدن ایران را در چهارچوب منافع و حفظ خود تفسیر کرده و مجری کردند و امروز می کنند و امکان تغییر یافتن با زمان را ندارند  ، ثانیا مسئله زمان را نیز در نظر بگیرید شاید در  سال 1300 بهترین انتخاب برای ایران رضا شاه بوده است ، اما امروز و در سال 1400 است که دو نهاد ولایت و سلطنت به نهادهایی خطرناک برای رشد وتوسعه ایران  تبدیل شده است .

 امروز طرفداران سلطنت و و ولایت هر دو ضد انقلاب شده اند . طرفدران ولایت می گویند از کدام انقلاب حرف میزنید ، انقلاب تمام شد ، طرفداران سلطنت با ادبیات چاله میدانی به انقلاب 57 حمله می کنند،بعضی از فعالان انقلاب اکنون خود را نفرین می کنند که چرا در انقلاب شرکت کرده اند ، آمریکا با خریدن بعضی از خبرنگاران که خود را با حقوقهای 2تا 3 هزار دلار در ماه فروخته اند بالاترین تهاجم را به انقلاب مجری می کند ، یکی می خواهد چکمه شاه را بلیسد ، آن دیگری خواهان دخالت آمریکا در منطقه است ، ولایت فقیه  بعنوان جبهه اصلی ضد انقلاب ، کارگر ، کارمند و دانشجوی تحول طلب را سرکوب می کند تا نام انقلاب رهایی بخش  و موجد نوزایی و آزادی زن و مرد وکارگر و کارمند را نبرند . فحاشی های زشت عناصر فعال در اندیشکده های آمریکایی به  مدافعین انقلاب و فعالان 57 ، انسان را به یاد  در گیری های میان انقلابیون و سلطنت طلبان در فرانسه بعد از 1789 می اندازد ، اما فرانسه امروز بعنوان مهد انقلاب و مدرنیته  نه حاصل بازگشت سلطنت که حاصل ادامه انقلاب مداومی است که از 1789 تا 1945 در جریان بود . پس ما باید انقلاب خود را ادامه دهیم و با سلطنت ، نماینده آن ، با ولایت و هرگونه دخالت دین در سیاست قاطعانه بجنگیم . آری آنچه که در ایران  جریان دارد تلاش دو ضد انقلاب ولایت و سلطنت و   متحدان خارجی آنان  برای سرکوب و نابودی یک انقلاب بیدفاع اما پر توان و فعال است .

ممکنست بگویید بسیاری از کشورها : کره جنوبی ، ترکیه ، کشورهای آسیای جنوب شرقی و یا حتی کشورهای بازمانده از اتحاد شوروی سابق ، بدون طی کردن چنین مسیر مفروض این سطور به مراحلی از ترقی ، تجدد ، صنعتی شدن و تولید ثروت دست یافته اند ، چرا ایران باید از مسیر انقلاب ، به نوزایی ، ترقی و کشوری مستقل برسد ؟ جواب اولیه اینکه هر کشوری پدیده ای واحد است ، و وقتی که می گوییم ایران در حال از سر گذراندن انقلاب مداوم است ، به این معنی نیست که حق داریم همین نسخه  را برای همه کشورهای دیگر بپیچیم . از دیگر سو این نظر که بخواهیم الگوی دیگر کشورها را برای رسیدن به مدرنیته و تجدد و نوزایی بعنوان یک چهارچوب  قطعی در نظر بگیریم نیر اشتباه است ، بسیاری از کسانیکه بر علیه نظریه انقلاب  در ایران می ایستند با ساده لوحی میگویند ، این همه کشور پیشرفت کرده اند ما هم مثل آنها و باید به راه آنان برویم ، در مقابل این ساده لوحان باید گفت : برای الگو و نمونه رشد و توسعه موفق ، شما باید الگویی به ما ارائه دهید که کشوری نفت فروش ، مسلمان ، واقع در خاور میانه ، با فرهنگ باستانی و سابقه  چند هزار ساله حاکمیت دو نهاد پادشاهی و روحانیت  مشکل اقتصاد رانتی ، فاسد ، واراداتی و تورم رکودی را حل کرده باشد ! اگر چنین نمونه ای وجود دارد ما نیز براه آن کشور خواهیم رفت

برای اثبات نظر خودتان باید کشورهای نفت فروش خاورمیانه را که توانسته باشند مانند کره جنوبی و ….به انقلاب صنعتی ، صنعتی کردن کشاورزی  ، نوزایی و روشنگری رسیده است به ما ارائه دهید تا ما طرفداران نطریه انقلاب مداوم نیز ، ضد انقلاب شده و براه آن کشور خیالی شما برویم ! ادعای ما اینست که ایران با این ویژگی ها که بر شمردیم فقط می تواند از طریق یک انقلاب مداوم که هدف آن برقراری یک نظام دمکراتیک ، مستقل و یکپارچه باشد ، به اهداف تاریخی خود دست یابد .این انقلاب آغاز شده ، اما در طی مسیر، دو ضد انقلاب سلطنت و روحانیت با ارائه اشکال التقاطی حکومتداری که با هدف حفظ خود بوده و در عمل به سترون کردن نهادها ، تاسیسات و مفاهیم مدرن منجر شده ، عملا به مانعی بر سر راه پیشرفت و ترقی ایران  و ایرانی تبدیل شده اند . جنبش مترقی ، ملی و دمکرات ایران  در سال 1357 ،  توانست روحانیت را وادار به رودر رویی با یار چند هزار ساله خود کرده و سلطنت را حذف کند و از فردای پیروزی انقلاب و ظهور اجتناب نا پذیر ج.ا. ، مبارزه برای حذف روحانیت بعنوان یکی از دو جرثومه فساد سیاسی- اجتماعی  از مسند قدرت آغاز شده است .

حرکات اعتراضی چند سال اخیر و از جمله جنبش زن ، زندگی ، ازادی در بستر حرکت تاریخی ملت ایران برای دستیابی به اهداف بزرگ و سترگ خود است .

 در کنار هر بوته گلی ، علفهای هرز بسیاری میرویند ، امروز نیز حرکات قوی برای به انحراف کشیدن جنبش جاری از سوی آمریکا ، بریتانیا و عربستان سعودی مانند همان علفهای هرز وجود دارند . اما می توان با اطمینان گفت که تاثیر هر عامل خارجی بر فعل و انفعالات درونی یک پدیده و اینجا ایران فقط از طریق عوامل داخلی موثر است . در بخش یک این سلسله مقالات به تلاش آمریکا برای به انحراف کشاندن این جنبش در جهت منافع خود ، اشاره شد . اکنون در ادامه به هر کدام از این تلاشها بتفکیک پرداخته میشود .

البته از یاد نبریم که همه مشکلات انحراف از خط انقلاب در حال حاضر بر دوش و عهده روحانیت خائن ولایی است که برای حفظ خود از نابودی تاریخی ، حاضر است ایران را بزمین سوخته تبدیل کند . اما شیران ایران زمین ، اجازه نخواهند دارد که مشتی ملای مرتجع ، آرزوی شوم خود را عملی کنند  از یاد نبریم که ملایان خائن و در راس آنان خامنه ای ، برای اطمینان از حفظ خود ، دست وحدت به روسیه داده است .بنابراین  روسیه نیر امروز در صف  نیروی ضد انقلاب عمل می کند .

 اما هوشیاری یک نیروی سیاسی باید در حد فراست بوده وهمه تلاش خود را معطوف به حمله به ولایت فقیه بعنوان دشمن اصلی و اساسی ملت  ایران کرده و با دامن زدن به پروپاگانداری ضد روسی  آمریکایی ها و نیروهای مزدور ایرانی آنان ، زمینه  ترس فدراسیون روسیه از اپوزیسیون  را فراهم نکنیم . این گفته بدان معنی است که ما نباید به اشتباه اپوزیسیون سوریه دچار شده و به نیروی جنگ نیابتی میان ملاهای ایران و عربستان سعودی و یا چالش های میان اروپا و آمریکا با روسیه تبدیل شده و نیروی مهیب نظامی روسیه را وادار کنیم که مانند سوریه تا به آخر از ولایت حمایت کند ، ،   روسیه همسایه دیوار بدیوار ماست و چه بخواهیم ونخواهیم باید در کنار وی زیست وزندگی کنیم  .

 نتیجه اینکه دشمن اصلی و اساسی ما نه آمریکا ، روسیه و چین که اصل ولایت فقیه و عمود آن خامنه ای است ، اگر روزی اسراییل و یا آمریکا به ایران  حمله نظامی کنند  ، اگر روزی قومیت ها بخواهند از ایران جدا شوند ، اگر فرد و افرادی به عامل خارجی بر علیه مردم خود تبدیل شده اند ، علت العلل همه اینها روحانیت ولایی و رهبری ج.ا. است .

بخش های بعدی این مقاله :

1-تلاش آمریکا  برای مصادره انقلاب:

3- نظام ضد انقلابی ولایی ، قاتل انقلاب

4- رضا پهلوی روی دیگر ولایت فقیه است

5- حامد اسماعیلیون ، بدقت یک فالگیر آینده می فروشد

6- مدافعان انقلاب چه کسانی هستند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: