سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

آمریکای لعنتی دست از دخالت در امور ایران بردارد !

درست 45 سال پیش در چنین روزها و ماههایی ، که ما ایرانیان  برای برپایی انقلابی بزرگ برخاسته بودیم ، دخالتهای آمریکا برای انحراف دادن به آن انقلاب آغاز شد و درست تا منحرف کردن آن ادامه یافت .

طبعیتا این دخالت فقط بر مبنای  همراهی عامل خائن داخلی صورت پذیرفت . عواملی که بمانند شریک دزد و رفیق قافله ضمن نشستن بر پوستین زعامت جامعه ، با آمریکا برای محدود کردن دامنه انقلاب و حذف گروها ، افراد وعناصر مترقی دست اتحاد داده و آن انقلاب با هودستی عامل خائن داخلی به فاجعه ای خونین و ناکار شدن انقلاب منجر شد .

 امروز نیز که مردم ایران برای ادامه انقلاب برپا خواسته اند ، آمریکا این دشمن ایران و ایرانی ، شروع به رهبر تراشی و تعیین نماینده برای مردم ایران کرده است . باید به سیاستمداران آمریکا گفت آنزمان گذشته است که سولیوان و هویزر بتوانند آینده ایران را رقم بزنند و ملت بزرگ ایران زیر بار نمایندگانی که یا حقوق بگیر جزء دولت آمریکا در رسانه های این کشور ( معصومه علینژاد ) و یا هنرپیشه لختی و زیبایی فروش مانند ” نازنین بنیادی نخواهند رفت . آمریکا بداند که اکثریت مردم ایران با مشتی حقوق بگیر رسانه ها وبنیادهای آمریکایی که آماده اند تا به ساز آن کشور برقصند بسیار متفاوت هستند . مردم ایران می خواهند با رها شدن از شر ملا و دخالت دین در سیاست ، طعم دموکراسی ، آزادی و استقلال ، عدالتخانه و اقتصادی صنعتی را بچشند و ما می دانیم و باور داریم که آمریکا با رهبر تراشی هایی از نوعی که میبنیم ، قصد منحرف کردن مبارزات مردم   بسوی بوجود آوردن یک رژیم وابسته در کشور ما را دارد و این تحرکات از سوی دیگر، زمینه ساز دخالت روسیه در ایران  خواهد شد و ممکنست بر ما همان برود  که بر سوریه رفت .

 آمریکایی ها بهوش باشند که با این دخالتهای تحقیر انگیز فقط خشم می کارند و طوفان درو خواهند کرد . آمریکا از دخالت در امور ایران بپرهیزد .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: