سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ایران انقلاب بیدفاع، بخش چهارم : ادامه  انقلاب و خطر بی بته های سیاسی

ایران انقلاب بیدفاع بخش 1

ایران انقلاب بیدفاع بخش 2

ایران انقلاب بیدفاع بخش3

 گفتیم که مراد ما از انقلاب ؛ سیر حوادثی بود که از زمان کشته شدن  شاه فاسد قاجار ” ناصر الدین شاه ” بدست قهرمان بزرگ ملت ایران ” میرزا رضا کرمانی ” شروع شده و به جنبش مشروطه ، برپایی مجلس ، بوجود آمدن قدرت متحد مرکزی ، سیستم اداری مرکزی ، پول و ارتش واحد ، بانک وآموزش و پرورش و … طی نزدیک به نیم قرن منجر شد .  ای کاش بتوانیم روزی مزار این بزرگمرد را یافته و از وی تجلیل شایسته بعمل بیاوریم . آیا این روزها نیز مردی از سلاله میرزا رضا  راس خیمه ارتجاع در ایران را  را با حرکتی انقلابی حذف و به حرکت تاریخ شتابی صد چندان خواهد داد؟

البته تاکید کنیم نقش شخصیت ها در پیدا شدن  تغییرات بزگ تاریخی  فرعی است و مثلا نمی توان گفت اگر رضا شاه نبود اقدامات منجر به پیدا شدن نطفه های یک حکومت مدرن صورت نمی گرفت ، این تحولات  قطعا توسط شخصیت دیگری اجرایی میشدند . یعنی باید  این واقعیت را قبول کنیم که قبل از هر عامل ،  این مردم ما بعنوان عوامل اصلی خواستار تغییر همراه با ساختاری اقتصادی – اجتماعی بارث رسیده به آنها در آن دوران عوامل اصلی بوجود آمدن تغییرات سترگ اجتماعی بوده اند .. عوامل خارجی مانند تمایل بریتانیا برای بوجود آمدن دولتی مقتدر متحد خود  در خاورمیانه ، و یا تمایل این یا آن شخصیت سیاسی ، مذهبی تنها در پهنه این حرکت تاریخی مردم ایران مجری میشده است . بر این مبنا می توانیم بگوییم که آخوند و شاه و مردم ایران ، تنها با حرکت تاریخی مطروحه هویت جدید یافتند ، رضا شاه بدون انقلاب مشروطه یک قزاق خونریز بیش نبود ، آخوندها بدون مشروطیت و  مدرنیته بر گرفته از انقلاب کبیر فرانسه مشتی موجود متعفن ، اهل صیغه و نجاسات و استبراء و خزینه و جن و شپش  بودند ، این مدرنیته بود که به همه ما هویت قابل دفاع داد ! این انقلاب بود که ما را همه مارا آدم کرد نه رضا شاه ونه سلطنت و نه اسلام، آنطور که خمینی می گفت  …آخوند که محلی از اعراب ندارد . انقلاب اراده تک تک میلیونها ایرانی بود که  توسط ناصرالدین شاه در حرکت تجدد خواهانه “بابی ها”   شمع آجین شدند ، انقلاب دفاع دهها و صدها هزارنفر عشایر بود که از رضا شاه خواهان برخورد انسانی با خود شدند ، انقلاب تلاش میلیونها ایرانی برای بوجود آوردن کشوری قوی و مستقل بود  ،  انقلاب تلاش میلیونها ایرانی در سال 1357  برای بوجود آوردن نظامی عادلانه تر ، مستقل و متکی بر آرای مردم بود که توسط روحانیت و توده های مردم  طرفدارش  ، بازاری های وابسته به روحانیت و تعداد محدودی از روشنفکران دینی انحراف کشیده شد.  

و اما امروز،  انقلاب  شوق ” دختران خیابان انقلاب ” برای رهایی از ستم 1400 ساله  حاکم بر زنان  متعلق به دوران و عهد شترچرانی است . آنچه امروز درایران ما میگذرد ادامه همان حرکات 150 ساله در هیئت گذار ازسلطنت ، گذار از روحانیت ولایی ، گذار از دخالت مذهب در سیاست و بوجود آودرن نظامی متکی بر آرای جمهور مردم ، قوه مقننه و قضاییه مستقل و اصل تفکیک قوا است  و امروز این انقلاب ،  بیدفاع و در میان اپوزیسیون و پوزیسیون هیچ مدافع و یاوری ندارد هرچند که یاران انقلاب توده های میلیونی خواهان تغییرات بنیادی اقتصادی و اجتماعی هستند که هیچ حزب و تشکیلاتی برای اعمال اراده خود ندارند و فرزندان انقلاب باید در پی تشکل این خیل عظیم توده های میلیونی مدافع انقلاب در یک جنبش سراسری باشند ، ایران تنها با رسیدن به اهداف انقلاب آغاز شده از جنبش مشروطه آرام خواهد گرفت و تشبثات قدرتهای خارجی و نیروهای داخلی متحد آنان توان بزیر کشیدن ولایت خامنه ای را نداشته وحتی در صورت موفقیت عوامل فول الذکر هم ، ایران بورطه  جنگ داخلی در خواهد غلطید

 کدام بخش از اپوزیسیون از انقلاب دفاع می کند ؟

 آیا آن رهبر سیاسی که ارتباطات تنگاتنگ با آمریکا ، کانادا و عربستان سعودی دارد می تواند ادمه دهنده انقلاب باشد ؟ حاشا و کلا ، اولین اصل بنیادی بر پایی یک دولت مدرن ، استقلال سیاسی و اقتصادی است ، این تفکر را فراموش کنید که منافع غرب در برپایی یک دولت مستقل ملی و دموکرات در ایران باشد . این احتمال ممکن نیست که عربستان سعودی خواهان یک ایران یکپارچه با اقوام متحد و قدرت اقتصادی و نظامی باشد . این ممکن نیست که یک ایران سلطنتی بتواند کشوری بدور از فساد و با اقتصاد غیر رانتی- نفتی بوجود بیاورد .  سلطنت اگر بمعنای رضا پهلوی باشد ، یعنی نظامی سیاسی تا مغز استخوان وابسته به منافع آمریکا و منافع آمریکا یعنی باقی ماندن ایران در سلک کشورهای نفت فروش و واردات محصولات ، دولت کوچک و خصوصی سازی و ادامه همین سیاه بختی برای ملت .

 تکلیف شرق نیز با وحدتهایی که با در نظر داشت حفظ منافع حداکثری خود با ولایت خامنه ای پیدا کرده اند روشن است .

هیچکس نمی تواند خود را مدافع انقلاب بداند  و از ادامه دخالت دین در سیاست دفاع کند ، دولت ارتجاعی ولایی که جای خود دارد . ودرست به این دلیل است که می گوییم هیچکدام از گروههای اپوزیسیونی را نمی توان مدافع ادامه حرکت انقلابی شروع شده از جنبش مشروطه دانست . انقلاب درحاضر یعنی دولت مستقل ، تفکیک قوا ، نظام سیاسی  متکی به آرای جمهور مردم ، ادامه انقلاب یعنی برپایی دولت و نظام سیاسی سکولار با در نظر داشت منافع حد اکثری کارگران ، کشاورزان و صاحبان بنگاههای خرد تولید و توزیع مشتمل بر حدود 2.5 میلیون بنگاه خرد اقتصادی .

 سیاستمدارانی که از هم اکنون قول برپایی دولت کوچک و ادامه اصلاحات ساختاری میدهند از هم اکنون بر روی کارگر و کشاورز شمشیر می کشند . آن گروه سیاسی که از هم اکنون می خواهد در نظام سیاسی پیشنهادی خود جای معینی به مذهب بدهد ، قطعا داری گرایش ضد انقلابی است و به این معنی انقلاب مردم ایران ، انقلابی که آنهمه در راه آن جانفشانی شده قبل از همه از سوی روحانیت حاکم و سپاه در درجه بعد توسط اپوزیسیون مورد تهدید است

خطر بی بته های سیاسی برای انقلاب بازهم بیشتر است

می گویند درجهنم مارهایی است که انسان از دست آنها به افعی پناه میبرد و این مقوله ، حکایت امروز مردم ایران است . یعنی گروههای سیاسی سنتی ایرانی از آخوند و شاه و شاهزاده و مجاهد برای ما شناخته شده بودند و میدانستیم بد یا خوب آنها چیست  ، امروز اما ما با کسانی روبرو هستیم که می توان آنها را بی بته های سیاسی نامید و این دسته خطرشان بازهم بیشتر است . مثلا هویت سیاسی حامد اسماعیلیون چیست ؟ از کدام تبار سیاسی می آید ، به کدام دولت خارجی متعهد خواهد شد ؟ یا خانمی که در سخیف ترین ویدیو کلیپ ها بازی کرده و بقول خودش اهل وسط آمدن وقر دادن بوده  است( نازنین بنیادی )  و ناگهان توسط آمریکا سر از جلسه شورای امنیت سازمان ملل در می آورد و آن دیگری که می گوید تنها افتخار زندگی ا ش حاملگی قبل از ازدواج ( مصی علینژاد ) بوده است جایزه های حقوق بشری و شجاعت را چپ و راست درو می کند . خطر این بی هویتهای سیاسی اینست که اینان مستقیم و غیر مستقیم حقوق بگیر خارجی هستند . مصی علینژاد می گوید مهم نیست که من از کی پول میگیرم مهم اینست که چکار و چه فعالیتی انجام میدهم ، واقعا بررسی کنید حتی یک آدم صفر کیلومتر سیاسی خود را به این شکل مضحکه می کند ؟  مگر دولت خارجی بخاطر چشم و ابروی زیبای نداشته تو به تو پول میدهد ، تو خانم مصی که مواضع سیاسی ات در میان ایرانیان  بیاد آورنده وضعیت جوجه اردک زشت است فکر می کنی دولت خارجی به تو پول میدهد چون شما خوش برو بالایی و یا در خیابانهای نیویورک خوب رقصیده ای ؟ قطعا نه ! آنها به تو پول میدهند چون تو خوب به ساز آنها رقصیده ای و بازهم باید برقصی ، و رقصیدن تو به ساز آمریکایی ها یعنی پایمال شدن خون دهها هزار جانباخته مبارزه با ج.ا. برای بوجود آوردن یک حکومت دمکراتیک ، مستقل و مردمی ! شما یک مهره هستی و این در سیاست یعنی سوختن وتمام شدن و دیدید که اکنون چنان وضعیت رسوایی دارید که کاخ سفید، نه تو را و اما  آن دیگری خانم بیا وسط قرش بده ( نازنین بنیادی )  را بعنوان نماینده مردم ایران به جلسه غیر رسمی شورای امنیت فرستاد .

 و اما اپوزیسیون هشتکی و مجازی  

” حامد اسماعیلیون ” که برای خوش آمد اروپایی ها قبل از همه تعدادی بیمار جنسی با زنجیرهای آویخته بر گردن و اندام و نه حتی دگر باش جنسی را به صحنه سخنرانی میفرستد ، وی نمی داند در جامعه ای که اکثریت قشر خاکستری و بیطرف آن بشدت سنتی هستند با دیدن این بیماران جنسی بعنوان سخنران ، چه فاصله ای از اپوزیسیون میگیرند آ اما مگر اسماعیلیون جز جلب رضایت اروپا و آمریکا از سیاست چیزی می فهمد ؟

وی در سخنرانی خود رویاهایی را ردیف می کند که گویا قرار است با سقوط ج.ا. متحقق شوند . وی میگوید که بسیاری از درگیری های منطقه ای با سقوط ج.ا. آرام می نشینند ،اسماعیلیون  اساسا ذهن سیاسی ندارد ، وی در سیاست کودکی بیش نیست ، تمام این درگیری های سیاسی منطقه ای جهانی قبل از ج.ا. وجود داشته و بعد از ج.ا. نیز ادامه پیدا خواهند کرد . ما فقط می توانیم بگوییم ج.ا. نه عامل آرامش بخش برای درگیری ها که تشدید کننده آن است .

 وی رویا میفروشد و اساسا در زندگی خود نه کار سیاسی کرده و نه از سیاست چیزی می فهمد . او فقط مناسب آلت دست شدن سیاستمداران کار کشته آمریکایی و اروپایی است ، و این کاری است که آمریکا و اروپا ، دقیقا در اکراین و گرجستان کردند ، ساکاشویلی در گرجستان با راهنمایی اروپا تضادها با روسیه را تیزاند و آبخازیا و آستیا را از دست داد و در اوکراین با رهنمودهای بایدن ، زلنسکی که دقیقا مانند اسماعیلیون ، مصی علینژاد و نازنین بنیادی از سیاست هیچ چیز نمیداند ،  با فدراسیون روسیه وارد جنگی نابرابر شدو تاکنون دهها هزار نفر از اهالی کشور خود را به کشتن داده ، بیش از 20% خاک را از دست داده و  صدها میلیارد دلار خسارت در این کشور ببار آمده و علت آنهم اینستکه آمریکا می خواست اروپا و روسیه را تضعیف کند و به عروسک خیمه شب بازی مانند زلنسکی نیاز دارد .

 یک نمونه قابل اشاره از جنبش های باد کنکی آمریکایی – عربی

یک نمونه از همین بی هویت های سیاسی رهبر جنبش تمرد در مصر” محمود بدر ” بود که با راه انداختن جنبش 15 میلیون امضا که قطعا اکثر این امضا ها رباتیک و مبتنی بر استفاده از حسابهای جعلی در شبکه های اجتماعی است بود . بعد از اینکه “محمود بدر” بعنوان رهبر حرکتی اجتماعی  ” تمرد -شورش ” که گویا 15 میلیون حامی دارد از سوی شبکه های اجتماعی معرفی شد ، وی را به ملاقلات درجلسه ای میبرند که رهبران نظامی ، سیاسی ، شیوخ و رهبران کلیسای قبطی و از جمله ژنرال سیسی آنجا نشسته اند  وی که جوانی بدون هر گونه تجربه سیاسی بود در حالیکه بنا به گفته های خودش ، از شرکت در جلسه ای که آنهمه افراد کار کشته سیاسی در آن نشسته بودند ، خود را باخته بوده است ، عملا بعنوان عاملی بی اختیار در تایید کودتای مرسی مورد استفاده قرار میگیرد و جنبش تمرد  تحت رهبری ” بدر ” نیز اعلام می کند که خواهان قدرت گرفتن ارتش است . این رهبر سازی با کمک شبکه های اجتماعی را عربستان سعودی در جریان بسقوط کشاندن ” محمد مرسی ” و چهره سازی از محمود بدر تجربه کرده وبعد از کودتا هم نه اثری از آن 15 میلیون حامی محمود بدر ماند و نه اثری از خود آن  رهبر بادکنکی .

عربستان سعودی  نتیجه ای که میخواست که آن برکناری اخوان المسلمین از قدرت و بازگشت ارتش بقدرت بود را براحتی بدست آورد . نقش جنبش باد کنکی تمرد و رهبر وی ” محمد بدر ” را می توانید در کتاب ” بهار عربی و عود بیماری های مزمن ” اثر ژیلبر اشکار ” بخوانید .

اشاره به  موضوع کشور مصر نه تاسف برای سقوط اخوان المسلمین که تاسف برای بازگشت ارتش مصر با تفکرات کهنه سیاسی است .

افرادی مانند ، مصی علینژاد ، حامد اسماعیلیون و نازنین بنیادی ، با نزدیکی به جناحهای مختلف قدرت در آمریکا و عربستان سعودی ،و با توجه به بی هویتی سیاسی آنان  یاد آورنده یک نمونه دیگر از چهره سازی و عروسک سازی مانند ” محمود بدر و جنبش تمرد در مصر هستند و اینان در جا ی خود می توانند عناصر بسیار خطرناکی باشند و بسیار زود هم از سوی اربابان قدرت در آمریکا و عربستان سعودی حذف خواهند شد .

حالا به موضوع ایران و انقلاب بیدفاع برمیگردیم   ، آمریکا می خواهد با انتخاب افراد بی هویت سیاسی مانند ساکاشویلی در گرجستان وزلنسکی در اکراین ،” محمود بدر ” در مصر از سوی عربستان سعودی ،  اما این بار در ایران  نازنین بنیادی ، یا اسماعیلیون و شاید مصی علینژاد همان بر سر ما بیاورد که بر اکراین و گرجستان و مصر  رفت . در سیمای حامد اسماعیلیون میتوان خوان گوایدوی دیگری دید  . آمریکا مانند شیر پیراز نفس افتاده نه توان روشن کردن تکلیف ج.ا . را مانند آنچه در عراق و لیبی انجام داد دارد  و نه می تواند رهبران ماجراجوی ج..ا. رام خود کند و بنابراین سعی دارد ابتدا توسط بعضی ایرانیان زمینه را برای دخالت سیاسی خود آماده کند و قطعا دخالت این کشور در امور ایران  کارها را بازهم بدتر خواهد کرد .

 البته اگر بخواهیم با تفکیک دقیق معنایی صحبت کنیم نقش  عربستان سعودی در این میانه نقش  بازهم مهمتری در پررنگ کردن اشخاص و گروههای سیاسی بی هویت است  که بخصوص در گردهمایی برلین بخوبی قابل مشاهده بود و در نوشته ای  دیگر باید به ان پرداخت .

Tagged as: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: