سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

شادکامان و بی خیالهای ایران : جمعی نگران ذوالجناح و  جمعی  گریان  مرگ پیروز :

 ویدیویی از یک آخوند گردن کلفت دیدم که می گفت گرداننده  موسسه ای است که مسئول پرورش اسب برای بازی کردن نقش “ذوالجناح” در مراسم تعزیه روز عاشور است .  این جماعت بیخیال و بیغیرت که در ایران بنام ” حزب اللهی ”  شناخته میشوند ، فارغ از نابسامانی های اجتماعی ، تلاطمات سیاسی و مشکلات اقتصادی که جامعه به آن دچاربوده و خود این جماعت مقصر اصلی بوجود آمدن این شرایط هستند !  ، در حال و هوای هپروتی خود بوده و میلیونها هزینه می کند که اسبانی   تربیت کنند که کاه و یونجه پاک و مبری از آلودگی بخورند که قابلیت ایفای نقش حضرت اجل مکرم ذوالجناح را پیدا کنند و فضله  مبارکشان قابلیت شفا دادن داشته باشد و…. زمان اربعین هم میرسد از شکم گرسنه بازنشسته و کارگر و بازنشسته و مستمری بگیر میزنند و در مسیر حرم امام حسین بحلقوم مشتی زائرگرسنه  میریزند و به پشت دست خود میزنند که چرا نمی توانند بیشتر هزینه کنند و اگر بقول حضرت حافظ در پس امروز فردایی باشد باید جواب یک بیک این هزینه ها  را بدهند که از کجا آورده بودی و …. اینها بخشهایی هستند که به آنها سنتی می گویند و اتفاقا ضد سنت ترین مردم ایران هستند که عیدشان عمر کشان و سب و نعل خلفای ثلاثه و ضدیت با نوروز و معروفترین سنتهای این سرزمین است و علاقه ای هم که به  خرافات مذهبی نشان میدهتد بفرموده ولی فقیه اشان است که نانش در روغن  روضه و روضه خوانی چرب میشود . نام اینها را صمد آقا های ایران می گذاریم .

اما درجامعه ما ایرانیان  عده ای دیگر هستند  که خود را مدرن میدانند و به حیوان خانگی پسرم و دخترم  و بچه ام می گویند و اینروزها برای تلف شدن یک قلاده پلنگ در شبکه های اجتماعی آه و واویلا را اندخته اند که بیا و ببین ..  می خواهند از آن بهانه ای بسازند برای کوبیدن جناح رقیب یعنی ولایی ها . این ها هم با آن کرواتها و پاپیونهای مسخره اشان ” عین الله های البته باقر زاده”  ایرانی هستند . ایندسته از ایرانیان ،که در حوزه سیاست معمولا سلطنت طلب هستند ، روی دیگر سکه همان حزب اللهی ها هستند .  جماعتی سطحی ، قشری ، عقبمانده سیاسی ، یکیشان سگ رقیه است و آندیگری چکمه لیس  قبله عالم ، یکیشان فدایی رهبر است و آن دیگری سرباز اعلیحضرت … شانسی که ملت ما آورده اینستکه این جماعت با یکدیگر دشمن هستند وگرنه تا موقعی که طرفداران شاه و شاهزاده و امام زاده دستشان در دست یکدیگر بود ، می توانستند بدون رقیب خیانتهای بزرگی به ایران  و ایرانی ، رقم بزنند . همین جماعت که در زمان قاجاریه از یک آخور می چریدند یعنی شاه اللهی ها و مریدان آخوند جماعت موجب وقوع جنگهای میان ایران و روسیه شده که منجر به از دست رفتن 30% خاک کشور شد . همین جماعت سطحی ، قشری و عقب مانده شاه اللهی و حزب اللهی دست بدست هم داده و تحت رهبری محمد رضا شاه ویک آخوند دزد و قدرت طلب .یعنی  آیت الله کاشانی موجب بوجود وقوع کودتای 28 مرداد را به بهانه درو غین قدرت گیری حزب توده  شده و پاکترین فرزندان این سرزمین را بجوخه اعدام سپردند  .  واقعا به این جماعت که فارغ از درد ها و نابسامانی های اجتماعی ، فارغ از فساد سیاسی و فقر و فاقه  جای پای دوالجناح را می بوسند و برایش گریه می کنند و بخشی از دیگرشان وقتی رضا پهلوی را می بینند ، جیغ بنفش می کشند که شاهزاده قربانت شوم و نمی دانند که رضا پهلوی اشان اگر بر سر کار بیاید ، در خصوصی سازی و فساد واختلاس روی دیگر خامنه ای است چه می توان گفت . این جماعت غوغا سالار که به راحتی آب خوردن در قلب اروپا ، مخالف سیاسی خود را تا حد مرگ کتک می زنند و در تظاهرات کسی را بجرم داشتن ریش مورد اهانت قرار می دهند درست مانند همان لباس شخصی های ولایی هستند که هر روزه در برخورد در تظاهرات ها شاهد برخوردهای جانی صفتانه آنان با مردم هستیم . جهل نهفته در عقاید و سنتهای سیاسی شاه اللهی و حزب اللهی ، برای به خودکشی کشاندن صدها صادق هدایت کافی است . با حزب اللهی و شاه اللهی نباید بحث کرد ، فقط  باید با سیلی انقلاب آنان را بخواب مرگ فرستاد .

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: