سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

مجموعه مقالات و ترجمه ها در پرونده آشتی ج.ا. و عربستان سعودی

بهبود رابطه ولایت و عربستان سعودی قابل پیش بینی بود !1-

( ترجمه

-افرائیم هالوی : اسراییل نیز باید دست دوستی به ایران بدهد2-

ترجمه

3-سرمایه‌گذاری‌های ریاض می‌تواند بسیار سریع پس از توافق آغاز شود.

” افراییم هالوی ”  هیچ شناختی از مناسبات قدرت در ایران ندارد .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: