سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

حزب اللهی های بی ریش و خواجگان حرمسرای ولایت .

در این نوشته بر آنیم تا در باره پیدایش قشری اجتماعی  که در اینجا آنها را ” حزب اللهی های بی ریش ” می نامیم و می تواند با قشر خاکستری عوضی گرفته شده و موجب بد فهمی شود صحبت کنیم . در باره قشر خاکستری در ایران و نقش آنان در خدمت به ولایت و یا کمکشان به مبارزات مردم ایران در نوشته دیگری صحبت خواهیم کرد .

 در طول چهار دهه حیات جمهوری و انقلاب اسلامی در کشور ما ، تلاش دستگاههای امنیتی ، اطلاعاتی و حتی بخشهای امنیتی – دانشگاهی که خود را بخشهای عقیدتی دانشگاهها نشان داده اند ، منجر به تبدیل شدن بخشهایی از مردم ما به گماشته ولایی شده است ، اینان نه ظاهر و نه باطنشان به حزب اللهی شبیه است اما در مقام عمل : وکلای دادگستری  و قاضیان دادگاهها و بازپرسان دادگستری ، کارمندان سطح بالای وزارت امور خارجه و حتی دیپلماتها ، در اجرای منویات ” خامنه ای ” و یا امام اشان بسیار جدی و سختگیر هستند . از سوی دیگر ” خامنه ای ” که بسیار دوست دارد ادعا کند که حامیان ولایت نه فقط حزب اللهی ها که مردم عادی هستند که بخاطر اعتقادشان به دین و سنت و … از ج.ا. حمایت می کنند ، سخت به افرادی از این دست نیاز دارد . اینان که بخاطر نوکری و چاپلوسی سطح بالایی که دارند به جایگاه خود در نظام مطمئن هستند ، حتی ظاهر حزب اللهی خود و خانواده اشان را هم رعایت نمی کنند و عموما ریش تراشیده هستند .

خادمان و نوکران بی ریش در ساختار سیاسی ایران پدیده جدیدی نیست بنا به روایت اعتمادالسلطنه در خاطرات روزانه خود ، در دوران شاه بابا یعنی همان ناصر الدین شاه ، نوکران بی ریش حکایتشان از این قرار بود که در حرم سرا که فقط زنان حق ورود به آن را داشتند ، فعالیتهای مردانه ای  از جمله تعمیرات ، بلند کردن اشیاء  سنگین و… وجود داشت . ناصرالدین شاه که نمی خواست پای هیچ مردی به حرم سرایش برسد برای رفع این مشکل دستور داد که تعدادی از نوکران دربار را اخته کرده و از حیض مردانگی ساقط کنند و به این وسیله قوه مردانگی و رجولیت در آنان را نابود و بنابراین آنان به مردان امین شاه در حرمسرا تبدیل شده و کا ری را که مردان معتمد شاه ، امکان دست یازیدن و ورود به آن را نداشتند توسط این اخته ها انجام میشد .

 در ایران ولایی هم اکنون ایرانیانی وجود دارند که حزب اللهی هستند ، ریش هم که از نطر مقام ولایت زینت مرد و از علائم اصلی حزب اللهی بودن است میتراشند اما درست بمانند همان اخته ها مورد وثوق خامنه ای هستند . اینان به هیج جیز جز قدرت و ثروت اعتقاد ندارند و فعلا در این دور ، جایگاهی در درگاه خامنه ای یافته اند . وقتی در باره ولایت و حضرت آقا حرف می زنند  از هر حزب اللهی ها ؛ ولایی تر هستند ، اما ویژگی اصلی اشان اخته بودن در مقابل ولایت است . هر چه خامنه ای م یگوید بمانند رادیوهای دوزاری تکرار می کنند

 یکی از اینان ” ابوالفضل ظهره وند ” اخیر در مصاحبه ای میگفت : دوست دارد همه کشورهای قفقاز نیز جزئی از منطقه مقاومت شوند ! خود حزب اللهی آرزوهایی از این دست ندارند و آنوقت این حزب اللهی بی ریش منطقه مقاومت را در چشم برهم زدنی دهها هزار کیلومتر افزایش میدهد و یا سخنان مسخره محمد جواد ظریف  که سرو ته خود خانواده اش ربطی به حزب اللهی بودن نداشت ودر مقام دفاع از  ولایت قسم و آیه میخورد که در ایران زندانی سیاسی نداریم. اخیر نیز در روز سیزده بدر ویدیویی در شبکه های اجتماعی پخش شد که در آن ، دوربین یک شهرند خبرنگار خانواده حزب اللهی های بی ریش شاغل در سفارت ایران در لندن را گیر انداخته بود که وسط ماه رمضان در حومه لندن بساط کباب و روزه خوری راه انداخته بودند . اما همین ها در مقام دفاع از ولایت خامنه ای ، چنان داد سخن میدهند که دست حاج سعید قاسمی را از پشت میبندند .

البته ظاهرا پشت و عقبه این بی ریشان خدمتگذار بساط ظلم و ستم در ایران به ایرانیانی که با مغول و عرب و تیمور و افغان ببهانه حفظ مملکت از نابودی همکاری کردند بر میگردد . اما وجه مشخصه همه این ایرانیان در همه ادوار اخته بودن و فقدان ایراینت  در میان آنان بوده و هم اکنون نیز هست .. این بوزینگان و بدبختها برای حفط موقعیت شغلی و مالی خود از خود هیچ نظر و اراده ای نداشته و برای گرفتن صله ای از سلطان در مقابل دستگاه ولایت و بمانند بوزینگان به جست و خیز میپردازند .

Tagged as: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: