سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

نهایت آخوند کشی به بیت خامنه ای خواهد رسید ! تا او کفن نشود !!

آخوندها بعنوان نیروهای شیطانی و اهریمنی که بناحق نام روحانی و مردان اخلاق بر خود نهاده اند دهه ها و سده هاست که مورد تنفر و انزجار مردم ایران از همه نحله های فکری مختلف قرار دارند و این تنفر خود را در اشعار شاعران و اقوال حکما و صاحبان سخن به اشکال مختلف نشان داده است اما این دشمنی همیشه و تا قبل از وقوع انقلاب 1357 اساسا در حد  شعر و سخن و خطابه بود .

بعد از وقوع انقلاب و ارتکاب جنایت و کشتار مخالفان سیاسی ، فساد و ارتشاء و اختلاس از سوی آخوندها و طرفدارانشان ، ابراز مخالفت با آخوند جماعت خود را ابتدا در شعارهایی بر علیه آنان  ، به آتش کشانده شدن حوزه های جهل و جنایت نشان داد ، در سالهای گذشته  با تعدادی آخوند کشی درجامعه روبرو بود یم . بعضی از جوانان ناراضی آخوندها را با اشکال دهشتناکی بقتل و در مواردی  هم آنها را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند .  آخوند کشی را  هرچند که تا کنون نمی توانستیم بعنوان ابزاری مبارزاتی مطرح کنیم اما شکی نیست که این عمل را قطعا بعنوان اعتراض بشرایط نابهنجار اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و مقصر دانستن آخوندها بعنوان علت العلل بوجود آمدن شرایط موجود  می توان مطرح کرد .

 قهرمان زنده یاد حمید درخشنده که امام جمعه کازرون را ترور کرد و کشت در توضیح دلیل کشتن آخوندی بنام ” خرسند ” مطرح کرد که وقتی می دیده که فاسدان و زور گویان تحت حمایت آخوندهای صاحب منصب به زورگویی به ملت ادامه میدهند و مردم هر روز فقیرتر میشوند  به این نتیجه رسیده است که باید یک آخوند را بعنوان یکی از مسببان اصلی بکشد .

در جریان ترور اخیر آخوندی بنام سلیمانی در بانکی  در بابلسر توسط نگهبان بانک ، مطرح شده که ضارب سروان بازنشسته نیروهای مسلح بوده که اکنون نیز بعنوان نگهبان بانک فعالیت می کرده است و ظاهرا از اینکه مشاهده کرده است که آخوند سلیمانی برای برداشت پولی هنگفت به بانک مراجعه کرده است واین در حالی بوده که او شب گذشته قادر به خریدن  چند عدد تخم مرغ نبوده است ، خشمگین شده و با گشادن آتش بر روی وی ، آخوند را بتقل رسانده است .

درست روز بعد از این حادثه در شبکه های اجتماعی شاهد  صحنه ای بودیم که یک خود رو ، آخوندی را زیر گرفته و بر روز زمین  می کشد. روز بعد از آن یعنی روز 8 اردی بهشت ، راننده یک خود رو در شهر قم ، بعد از زیر گرفتن دو طلبه ، با خونسردی از خودرو پیاده و آنان را باضربات چاقو مجروح کرد .

 از اینکه در هیچکدام از این موارد حمله کنند گان  آخوندهایی را که مورد حمله قرار اده اند نمی شناخته اند براحتی می توان نتیجه گرفت که آخوندها امروز در ایران از هر نوعی که باشند که گاها ممکن است خود منتقد حکومت هم باشند ، امروز به اهداف متحرکی برای ناراضیان تبدیل شده اند . بنابراین نتیجه اول اینکه هر آخوندی ، برای اینکه خود و خانواده خود را از حمله احتمالی مردم خشمگین نجات دهد هر چه سریعتر این جامه ننگ را از تن بیرون کند و نتیجه دوم اینکه بزودی ممکنست این انتقام گیری به بیت رهبری برسد و یک سپاهی ، بسیجی و یا لباس شخصی ناراضی که می بیند علت الععلل  همه این نابسامانی ها  ، شخص ” علی خامنه ای ” است ، بر روی وی آتش گشوده و مانند میرزا رضا کرمانی ، که ناصرالدین شاه  آن حکمران فاسد و کثیف قاجار را ترور کرد ، به قهرمانی ملی  تبدیل شود .

 از یاد نبریم که ترور ناصر الدین شاه نیز آغاز گر اعتراضاتی شد که به جنبش مشروطه و خیز بزرگ ملت ایران بسوی انقلابی شد که تا کنون نیز ادامه دارد . یعنی اگر روزی مردم گفتند تا شاه کفن نشود ، این وطن ، وطن نشود و همان هم شد و بعد از کشته شدن ناصر الدین شاه ، سلسله فاسد قاجار مضمحل و زنان بیت او اولین ساکنان محله شهر نو شدند ، اکنون هم همین است و ” تا خامنه ای کفن نشود این وطن ، وطن نشود .”

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: