سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: آبادان خون گریه می کند رهبر متفرعن حتی یک کلمه از آنها نگفت

 آبادان خون گریه می کند رهبر متفرعن حتی یک کلمه از آنها نگفت

البته نباید هیچگاه از فجایع و حوادث طبیعی سوء استفاده کرده و در حالیکه مردم در حال شیون و زاری هستند از آنها خواست که مطابق با یک گرایش سیاسی خاص و با استفاده از آن حادثه به محکوم کردن حکومت بپردازند .  اما آنچه که در آبادان گذشت که فروریختن برج تجاری ” مترو… Read More ›

Start here