سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: آخوند دهنوی

با این شیوه تفکر می خواهند دنیا را اداره کنند : خدا لعنت کند زنی را که بخاطر امور خانه داری ، مرد را در بستر معطل بگذارد !!

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید این حاج آقای روحانی می گویند که حدیثی از پیامبر مسلمانان دیده  که در آن گفته شده است : زنی که شوهرش ، در بستر است و وی را فرا می خواند ، اما زن  وی را معطل نگه د اشته  آنقدر که شوهر ؛ بدون رسیدن به… Read More ›

Start here