سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: آریا شهر خیایان سازمان آب

شکار یک ” توده ای “

همه ایران را اوین حساب کن   راوی این داستان برادرم دکتر محمود یاراحمدی ، اکنون سال هاست که بعد ازطی گذران دوره های بیماری طولانی ناشی از مشکلات روانی در زیر خروار ها خاک آرمیده است . وی قبل ار انقلاب نیز چند بار دستگیر و نهایتا با وقوع انقلاب 1357 از زندان آزاد… Read More ›

Start here