سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: آسپارا ، رقصنده اوکرایینی

رقص ” کرشمه” توسط رقصنده اوکرایینی

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید ” آپسارا ” در این اجرا همراه با” زنگوله ” رقص به سیک کرشمه را به خوبی  به اجرا می گذارد .   ایرانیان تا کی اجازه می دهید این فاسدان حزب اللهی بر شما حکومت کنند !!   تحلیل سیاسی هفته افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از… Read More ›

رقصنده اوکرایینی و رقص سنتی ایرانی

” اآسپارا” رقصنده اوکرایینی بسیار زیا این زقص کلاسیک ایرانی  با لباسهای دوران قاجار را اجرا می کند   به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید     مردم ایران برای » اصلاح طلبان » اشکی نخواهند ریخت !!  ایرانیان تا کی اجازه می دهید این فاسدان حزب اللهی بر شما حکومت کنند !!   تحلیل سیاسی هفته افق… Read More ›

Start here