سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: آموزش و پرورش

خودزنی پدیده ای رایج در مدارس دخترانه ایران.

   به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید    بعضی از دختران از  شکست در تحصیل یا عشق و یا نا امیدی صجیت می کنند و همه از خشونت با خود بعنوان راه حل و مسکنی که با آن به آرامشی مرگ گونه می رسند نام می برند   در گزارش ویدیویی که… Read More ›

گر “سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار” این کو دکان ایران زمین حتی شناسنامه ندارند که بتواننددر مدرسه ثبت نام کنند .

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید  وبلاگ ” کاوه فرزند ملت ” به مناسبت آغاز سال تحصیلی ، افشای وضعیت مفتضح آموزش و پرورش و تحصیلات فرزندان ما   مجموعه ویدیو ها از وضعیت  آمورشی  در مناطق روستایی   افشاگری های سپاه بر علیه دولت روحانی را به سند ناکارآ مدی مجموعه… Read More ›

Start here