سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: آنسوی آمو

” بت گونه “

    ترجمه و لینک آهنگ زیبای ” اربکی ” ” صنم گونه ”  خواننده “الدوز عثمانوا “    ” بت گونه “ آتشی در قلب من زبانه می کشد ، وصل کجاست ؟ کجاست کلمه ای  مهر آگین ؟، مرهم دردم کجاست ؟ نفس سرد زمستان بیداد می کند ، مرتع سبز بهاری کجاست ؟… Read More ›

Start here