سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: آواز بندری

آواز خوانی زیبای دختر زیبای » جنوبی » از ایران + ویدیو2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید آرام و دلپذیر می خواند و با لهجه زیبای بوشهری کلمات را شیرین و بی تکلف ، می سراید . از او وقارش و زیبایی اش ، شوریدگی خلیج فارس به مشام می رسد   —————————————— عتراض عمومی و تظاهرات بر علیه گسترش » صیغه » و فساد… Read More ›

Start here