سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: آواز خوانی دختری از بوشهر

آواز خوانی زیبای دختر زیبای ” جنوبی ” از ایران

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  آرام و دلپذیر می خواند و با لهجه زیبای بوشهری کلمات را شیرین و بی تکلف ، می سراید . از او وقارش و زیبایی اش ، شوریدگی  خلیج فارس به مشام می رسد .   /////////////////////////////////   18-رقص یک رقصنده اوکرا یینی در ارائه رقصی ایرانی بسیار… Read More ›

Start here