سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: اردوگاه عسگرآباد ورامین

ارد وگاه ” عسگر آباد ” ورامین ، جهنم روی زمین ، برای پنا هجویان “افغان “

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید    در این پنا گاه که در حقیقت فقط یک انبا ر مسقف است با چند توالت غیر بهداشتی ، پناهجوی دستگیر شده ، از هیچ ا مکا نا تی برای  حداقل شرایط زیستن انسانی بر خورد دار نیست . حکومت و مقامات پر گوی نظام حاکم بر… Read More ›

Start here