سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: ازبکستان

آیا دختران تاجیک برای ازدواج با مردان ایرانی مناسب هستند ؟

  چرا دختران تا جیک به مردان ایرانی عشق می ورزند  2       1    ” زهره ” دختری از دوشنبه تاجیکستان  مقدمه :  این نوشته ، ماجرایی واقعی را بازگو می کند که در میان سالهای 1998 تا 2009 اتفاق اقتاده است  و جز درمواردی که نتوانسته ام اجازه درج نام افراد… Read More ›

طرز تهیه ” آش پلو ” به شیوه مردم ” فرغانه ” و ” سمرقند ” و ” بخارا “

شبیه ترین مردم به ما از نظر خلق و خوی و رفتار و آداب مردم ” فرغانه ” هستند ، در فرغانه ، سمرقند و بخارا و دوشنبه ، پاره هایی از قلب پاره پاره شده  ایران بزرگ را می یابیم. در آسیای میانه و بخصوص در ازبکستان و تاجیکستان ، غذایی که بعنوان غذای… Read More ›

رقص زیبای محلی زنان “فرغانه”

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید . مردم   فرغانه  در ازبکستان  با اینکه در گذر زمان ، به ازبکی و نه ” دری” صحبت می کنند ،  از حیث آداب و رسوم و فرهنگ رفتاری و تغذیه و خلاصه از هر جهت ، شبیه ترین مردم به خودمان ” ایرانیان ” هستند  .  رقص محلی … Read More ›

شرق سحرآمیز و پیاله ای چای در “چا ی خانه”

                            چا ی خانه      ما ایرانیان  امروز بیشتر از هر زمان دیگر باید بدنبال احیای ” امپراطوری ایران فرهنگی” باشیم . این ایران فراتر از مرزبندی های سیاسی است و همه مردمان و سرزمین هایی را در بر می گیرد که… Read More ›

Start here