سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: از عشق مجنون شده ام

عشق من همه دنیا را به پای تو می ریزم

   به سایت » کاوه فرزند ملت خوش آمدید »  Аркадий Кобяков  ترجمه و کلمات آهنگ زیبای روسی  از      عشق من همه دنیا را به پای تو می ریزم Аркадий Кобяков از عشق مجنون شده ام و سرم به دوران افتاده است .  عشق است که جان را تا ” مستی و بیخبری”… Read More ›

Start here