سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: اسراییل و عربستان سعود

آیا پرهای ” روحانی ” توسط ” رهبری ” ، قیچی خواهد شد؟

  نوشته ای که در پی می اید ترجمه مقاله ای است که اخیرا در سایت cnn 1منتشر شد . این مقاله تنها از آن نظر که می تواند به روشنتر شدن نگرش بعضی رسانه های عمومی آمریکایی نسبت به واقعیتهای سیاسی کشورمان کمک کند . قابل توجه است . آیا پرهای ” روحانی ”… Read More ›

Start here