سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: اصعر نحوی پور

یک دست امامه آخوند ویک دست ریش او رزمی چنین میانه میدانم آرزوست .

  در بزرگداشت شب هفت ایرانی آزاده “اصغر نحوی پور ” و دلایل نفرت بسیاری از ایرانیان از جماعت ” آخوند “   بسیاری از مردم ما اکنون ” آخوند” و بخصوص از نوع فقاهتی آنرا منبع شر و مشکلات اصلی مملکت می دانند . حمله های انفرادی مردم به آخوندها که خود را نخود… Read More ›

Start here