سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: التجاء نظام اسلامی ” به ” اروپا و آمریکا

التجاء تضرع آمیز ” روحانی ” به غرب در کنفرانس روسای مجالس 6 کشور آسیایی : خطرفروپاشی نظام جدی است ، به ” اروپا” هشدار می دهیم .

   این حقیقتی است که نابودی ج.ا. برای غرب و منطقه  بهای سنگینی دارد . فایل شنیداری و دانلود صدا  شکی نیست که سخنرانی ” حسن روحانی ” رییس جمهور برگزیده جمهوری اسلامی ، در ” دومین کنفرانس 6 کشور آسیایی و اروآسیا یی ” را در حال حاضر می توان ” التجاء نظام اسلامی… Read More ›

Start here