سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: امین بزرگیان

شرکت در انتخابات هم استراتژی هم تاکتیک

شرکت در انتخابات هم استراتژی هم تاکتیک    نگاهی به مقاله “تضاد منافع و ائتلاف بيرون مانده‌ها” ، نوشته”اامین بزرگیان “   دفاع از انقلابیگری آنارشیستی با سلاح ” شرکت در انتخابات ”      ” امین بزرگیان ” در مقاله “تضاد منافع و ائتلاف بيرون مانده‌ها” ، بدنبال ناکجا ابادی است که در آنجا سیاستمداران… Read More ›

Start here