سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: انقلاب اکتبر

تلاش در صدور انقلاب اسلامی به خارج و تحکیم آن در داخل دو منبع بحران زا برای ایران و ایرانی

  در تاثیر انقلاب فرانسه بر اروپا همین بس که در فاصله سالهای 1802-1791 اکثر  29 قانون اساسی که در کشورهای اروپایی نوشته شد  تحت تاثیر و یا مداخله مستقیم فرانسه  بود . در همه انقلاب های دوران مدرن از انقلاب کبیر فرانسه تا انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب در چین و انقلاب در ایران… Read More ›

خانه ای در گذرگاه تاریخ قسمت 4

      بخش اول سریال    بخش دوم سریال     بخش سوم سریال      بخش پنجم سریال       

بخش دوم سریال ” خانه ای در گذر گاه تاریخ”

بخش یکم سریال  ” آیا انقلاب اکتبر ” شکست خورد ؟ از منظر “حزب کمونیست فدراسیون روسیه ” انقلاب اکتبر شکست خورده است ، قطعا این حزب دلیل قاطع این شکست را این می داند که کمونیستها دولت و رهبری سیاسی کشور تولد یافته از ” سایوز ” ( نام مخفف اتحاد شوروی به معنای… Read More ›

بخش دوم سریال ” خانه ای در گذر گاه تاریخ”

  بخش یکم سریال       بخش سوم سریال     ” آیا انقلاب اکتبر ” شکست خورد ؟ از منظر “حزب کمونیست فدراسیون روسیه ” انقلاب اکتبر شکست خورده است ، قطعا این حزب دلیل قاطع این شکست را این می داند که کمونیستها دولت و رهبری سیاسی کشور تولد یافته از ” سایوز ” ( نام… Read More ›

Start here