سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: انقلاب های مخملی و حکومت های فردی و مبارزات بدون خشونت

” بوآی انقلاب ” بازهم فرزندان خود را خواهد بلعید ،این بار چه کسی بلعیده خواهد شد ؟ .

 آینده ” ایران ” وابسته به ” سرنوشت انقلاب اسلامی ” و “جمهوری” بر آمده از آن است ، منطقا نمی توان اشکال  دشمنان افراطی ج.ا. را تکرارکرد که چرا نهاد سیاسی بر آمده از ” انقلاب اسلامی ” را ” جمهوری ” می نامیم ، نظام های فاشیستی را نیز ” جمهوری ” می… Read More ›

Start here