سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: انگیزه ” آمریکا ”  در دست زدن به چنین حمله ای چه می تواند باشد ؟

” آمریکا ” دارای بیشترین انگیزه و امکانات  در حمله به تاسیسات نفتی ” عربستان ” بوده است “

  آمریکا ” دارای بیشترین انگیزه و امکانات  در حمله به تاسیسات نفتی ” عربستان ” است و نظری به مقاله ” واشنگتن پست ” در باره حمله به ” آرامکو “       تا کنون ، هیچ سند معتبری دراثبات عامل حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی از سوی هیچیک از مدعیان  و… Read More ›

Start here