سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: ایران ایران سرم روی

وقتی که یک ایرانی عرب زبان برای وطنش ایران می خواند

یک ایرانی عرب زبان ، چنان با احساس برای وطنش ایران می خواند که هر شنونده را برای شنیدن آوازش مشتاق می کند ، ایرانیان عرب زبان هویت خود را در ایران بزرگ و قلمرو گسترده فرهنگی آن از آسیای میانه تا مرزهای چین جستجو می کنند و بخشی از رنگین کمان هفت رنگ قومیت… Read More ›

Start here