سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: بخارا

طرز تهیه ” آش پلو ” به شیوه مردم ” فرغانه ” و ” سمرقند ” و ” بخارا “

شبیه ترین مردم به ما از نظر خلق و خوی و رفتار و آداب مردم ” فرغانه ” هستند ، در فرغانه ، سمرقند و بخارا و دوشنبه ، پاره هایی از قلب پاره پاره شده  ایران بزرگ را می یابیم. در آسیای میانه و بخصوص در ازبکستان و تاجیکستان ، غذایی که بعنوان غذای… Read More ›

زبان فارسی زبان خنیاگران رند بیتاب عشق زمینی است .

  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  در دوشنبه و سمرقند و بخارا، مجسمه ها ، اشعار و موسیقی اصیل فارسی تما ما دیگر است . در آنجا با مجسمه ابوعلی سینا روبرو می شوید که فیلسوفی  عصیانگر در مقابل آسمان بلند را بنمایش می گذارد   اگر به سمرقند ، بخارا ،دوشنبه یا… Read More ›

Start here