سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: برایان هوک

دیگرازرقص شتری درخیابانهای نیویورک خبری نیست ودر کوره “چهارشنبه های سفید ” دمیده نمی شود .طبقه متوسط البته جانب رژیم را برگزید !

  تفکیک دقیق معنایی چند عبارت کلیدی به کار گرفته شده در این نوشته : طبقه یا اقشار متوسط : برخلاف نظراتی  که از سوی بعضی گرایشات عوامگرایانه مطرح می شود  ، جمعیت کشور ما  به دو بخش 1% مرفه و 99% جمعیت فقیر و بیچیز تقسیم نشده و بحز کارگران و سرمایه داران ،… Read More ›

بر آمد ” قالیباف “، سقوط کامل حکومت اسلامی دردامن ماکیاولیزم ، فساد، جنایت و “عقل خونین ” است

” عقل سرخ ” یا ” عقل خونین ” مسئله اینست  یکی از ملتزمین رکاب ” قالیباف ” که مواضع سیاسی خود را با تخلص ” عقل سرخ ” نشر می دهد در باره روخوانی قالیباف از روی یک متن از پیش نوشته شده که با التهاب و دست پاچگی و تپق و غلطهای فاحش… Read More ›

با اشتباه ” منوچهر بختیاری ” خون قهرمانان ” آبان ” پایمال بازیهای ” ترامپ” و ” خامنه ای ” ، شد !

اکنون بر بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی روشن و مبرهن است که “ترامپ” و مشخصا ” امریکا ” قصد براندازی ” ج.ا.” را ندارند ، حتی بسیاری از کسانیکه به سیاستهای “ترامپ” برای کوشش در جهت ” بر اندازی ” ” ج.ا.” امید بسته بودند ، اکنون ناامید شده و علنا اعتراض خود را به… Read More ›

Start here