سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: بروز ملی گرایی “عربی –اسلامی

کنسولگری ج.ا. در” بصره ” به آتش کشیده شد ، در “دمشق” و ” بیروت ” نیز همین خواهد شد !

  تحلیلی بر رشد گرایشات ضد ج.ا. در عراق .  لاف می زدند که در چهار پایتخت کشور عرب زبان محبوب دلها شده اند ، رجز می خواندند که ” سپاه قدس ” ارتش آزادی بخش است و با خود ” انقلاب اسلامی ” اشان را به کشور های عربی صادر می کند ! ”… Read More ›

Start here